Forsiden

Socialvirksomhed.dk lukker med udgangen af 2018.

Hjemmesiden var en del af Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder, der lukkede med udgangen af 2015. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for hjemmesidens indhold, og indholdet på socialvirksomhed.dk stilles hermed til rådighed uden ophavsretlige begrænsninger for alle interesserede, indtil hjemmesiden lukker den 31.december 2018. Da hjemmesiden ikke er fagligt opdateret siden lukning af Vækstcentret, kan Erhvervsstyrelsen ikke garantere den aktuelle rigtighed af indholdet. Der gøres opmærksom på, at kopiering og anvendelse af person- eller virksomhedsspecifikke oplysninger forudsætter samtykke fra de pågældende.

Erhvervsstyrelsen vil fortsat have information om socialøkonomi på styrelsens hjemmeside, erst.dk, i det omfang aktiviteterne vedrører styrelsens ansvarsområde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erhvervsstyrelsen på telefon 3529 1000 eller e-mail; erst@erst.dk.


Se animationsfilmen, der beskriver socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Brug filmen på dine egne platforme og del den i dit netværk – og vær med til at sprede budskabet om, hvorfor socialøkonomiske virksomheder er en god forretning - også for samfundet.