Socialøkonomiske aktører

Læs mere om den seneste forskning på området, få inspiration til nye netværk og videndeling.

Danske aktører

Almennyttig, nonprofit forening der arbejder med social innovation og sociale opfindelser. SUS samarbejder med en lang række interessenter i udviklingen og gennemførelsen af projekter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker.

Kreativ platform og laboratorium for sociale opfindelser fokuseret på at forebygge eller løse sociale problemer for udsatte mennesker i Danmark.

Samskabelsesplatform, hvor det både er muligt at oprette egne udfordringer samt deltage og komme med input til løsningen af andres udfordringer.
Platformen er for borgere, organisationer og institutioner, der i fællesskab har lyst til at tage del i at finde løsninger på samfundets udfordringer.

Selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet der har til formål at bidrage til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked gennem indsamling og deling af viden og erfaringer.

Arbejder for at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder i Danmark. Gennem indsamling af værdifuld viden og erfaringer fra ind- og udland søger CFBU at rådgive beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser.

BL - Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation for cirka 550 almene boligorganisationer. BL tilbyder støtte til medlemmer, der ønsker at starte socialøkonomiske virksomheder inden for almennyttige boligområder.

Netværk bestående af danske erhvervsfolk, der sætter virksomheders sociale og samfundsmæssige ansvar i højsædet. VFSA rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomheders og arbejder for at inspirere andre virksomheder til at tage større del i at skabe et rummeligt og inkluderende arbejdsmarked.

Vinsa er for alle selvstændige, ledere og andre med interesse for det danske erhvervsliv. På hjemmesiden får du aktuelle nyheder og og gode råd.

Erhvervsstyrelsens hjemmeside med informationer, casebeskrivelser og artikler om samfundsansvar, virksomheders CSR til regler og lovgivning på området.

Selveje Danmark er en brancheorganisation under Dansk Erhverv, som organiserer non-profit og socialøkonomiske virksomheder.

Dansk pengeinstitut der finansierer virksomheder, organisationer og institutioner der har en klar social og bæredygtig profil. Merkur udgiver hertil i samarbejde med Cultura Bank nyhedsmagasinet Pengevirke der orienterer kunder og interesserede om nyheder indenfor økologi, klima og etisk investering.

Yder vejledning til og investering i socialøkonomiske iværksættere og virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål. Fonden driver blandt andet forretningsudviklingsforløb, herunder Det Sociale Vækstprogram og Social Startup.

Forskningsmiljø og væksthus for kompetenceudvikling på Roskilde Universitet med fokus på socialt entreprenørskab.

Forskning om socialt entreprenørskab. 

Forening og formidler af viden med fokus på socialt entreprenørskab.

Internationale aktører

Sidst opdateret 06/08 2015