Rapporter og analyser

Læs anbefalingsrapporten og andre analyser om socialøkonomi i Danmark.

Viden om socialøkonomiske virksomheder

Rådet sætter i deres årsrapport fokus på 5 tematikker, der kan styrke feltet for socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 

Erfaringsopsamling og fortælling om tre socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland, deres baggrund og deres samarbejde.

Erfaringsopsamling fra Den Sociale Kapitalfond’s første tre års arbejde og analyser af 450 virksomheder og samarbejdet med 27 socialøkonomiske virksomheder. I Rapporten gennemgås de hidtidige resultater og fonden giver et bud på centrale kendetegn ved den sociale vækstvirksomhed, der formår at kombinere social ansvarlighed, vækst og gode resultater.

Kilde: Den Sociale Kapitalfond, 2015

Beskrivelse af det socialøkonomiske landskab i landende omkring det Baltiske Hav. Af lande indgår Finland, Estland, Danmark, Letland, Litauen, Polen og Sverige. Rapporten sætter fokus på tre hovedområder i vurderingen af sektorens status i de forskellige lande, herunder:centrale aktører der har indflydelse på det socialøkonomiske felt, uddannelse i socialt iværksætteri samt måling af social effekt.

Kilde: Social Entrepreneurship Support Network of the Baltic Sea Region, 2015

Samler ved inddragelse af best pratice eksempler op på de europæiske erfaringer med socialøkonomiske virksomheder og socialt iværksætteri. På denne baggrund fremsættes en række anbefalinger til beslutningstagere om, hvordan væksten af socialøkonomiske virksomheder kan styrkes.

Kilde: Social Entrepreneurship Network, 2015

Detaljeret indblik i økosystemet for socialøkonomiske virksomheder i Danmark anno 2014. Rapporten indeholder en gennemgang af de vigtigste aktører i feltet, de politiske og lovgivningsmæssige rammer, finansielle støttestrukturer samt bud på muligheder og barrierer i en fremtidig udvikling af feltet.

Kilde: European Commission, 2014

Detaljeret indblik i økosystemet for socialøkonomiske virksomheder i Finland anno 2014.

Kilde: European Commission, 2014

Detaljeret indblik i økosystemet for socialøkonomiske virksomheder i Sverige anno 2014.

Kilde: European Commission, 2014

Detaljeret indblik i økosystemet for socialøkonomiske virksomheder i Storbritannien anno 2014.

Kilde: European Commission, 2014

Status over aktivitetsniveauet og rammebetingelserne for socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder i Sverige anno 2014.

Kilde: SEFORÏS (internationalt forskningsprojekt finansieret af den Europæiske Kommission), 2014

Internationalt perspektiv

Er en kortlægning af de nordiske landes indsatser for socialt iværksætteri og social innovation. Rapporten er resultatet af en fælles nordisk arbejdsgruppe, som også fremsætter en række anbefalinger til, hvordan socialt iværksætteri og social innovation i fremtiden kan bidrage til at opretholde og videreudvikle den sociale velfærd.

Kilde: Norden, 2015

Danmarks bidrag til en international kortlægning af det socialøkonomiske landskab i landende omkring det Baltiske Hav. Delrapporten sætter fokus på den danske kontekst og giver oversigt over de centrale aktører indenfor det socialøkonomiske felt.

Kilde: Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark, 2015

Socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelse

Om socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der arbejder med inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Kilde: SFI, 2013

Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Kilde: CABI, 2012

Mandag Morgens publikation om socialt iværksætteri.

Handicap og beskæftigelse - udviklingen mellem 2004-2012 (pdf)

En rapport af SFI om handicap og beskæftigelse mellem 2002 og 2014 

Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for at få personer med handicap (pdf) 

En rapport af Det Centrale Handicapråd og COWI 

Belyser tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt personer med handicap i første kvartal af 2014, herunder hvorvidt der kan identificeres regionale forskelle i beskæftigelsesudviklingen og beskæftigelsen for personer med handicap de fire regioner imellem.

Kilde: SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd), 2015

Vejledning og inspiration til opstart og drift af socialøkonomiske virksomheder

Guiden giver konkrete anvisninger til de skridt og den proces, frivillige organisationer skal igennem for enten at etablere eller implementere en socialøkonomisk virksomhed i en eksisterende organisation.

Kilde: Center for Socialøkonomi, 2013

Råd og vejledning til sociale iværksættere, der ønsker at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Kilde: Center for Socialøkonomi, 2010

Inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med at udvikle og værdioptimere den socialøkonomiske forretningsmodel.

Kilde: Center for Socialøkonomi, 2014

Guiden gennemgår særlige opmærksomhedspunkter der er vigtige at have for øje i rådgivningen af socialøkonomiske virksomheder i startfasen for kommunale erhvervsrådgivninger, beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre.

Center for Socialøkonomi

Arbejdspapir henvendt til personer eller organisationer, der har interesse i at arbejde med at forretningsudvikle socialøkonomiske virksomheder. Arbejdspapiret bygger på erfaringer fra Den Sociale Kapitalfond’s to første runder af det forretningsmæssige udviklingsprogram Det Sociale Vækstprogram.

Kilde: Den Sociale Kapitalfond, 2014

Praktiske råd og arbejdsredskaber samt en struktureret gennemgang af processen med at etablere og udvikle en socialøkonomisk virksomhed.

Rapporten indeholder blandt andet en udviklet analysemodel tiltænkt som redskab til folkeoplysende aktører, der har overvejelser om at inkorporere en socialøkonomisk tankegang i egen virksomhed.

Kilde: Daghøjeskoleforeningen

CSR-partnerskaber

Notatet er ålrettet socialøkonomiske virksomheder, der ønsker at styrke deres samarbejde med traditionelle virksomheder. Med afsæt i et analytisk redskab Værdikædemodellen, gennemgås måder hvorpå socialøkonomiske virksomheder målrettet kan starte og udvikle strategiske CSR-partnerskaber.

Kilde: Center for Socialøkonomi, 2013

Sidst opdateret 04/12 2015