Visioner og strategier

Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder

Politiske strategier for Danmark

Udvalget for Socialøkonomise Virksomheder identificerer centrale erhvervsmæssige barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder og fremsætter på den baggrund en række politiske anbefalinger til, hvordan sektoren kan styrkes.

Kilde: Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, 2013

Kommunale visioner og strategier

Evaluering af forvaltningernes arbejde med implementering af Københavns Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder. 9 initiativer evalueres, og der fremsættes anbefalinger til det fremadrettede arbejde.

Teknik og Miljøforvaltningen og Københavns Erhvervsservice, Københavns Kommune, 2012

Ikast-Brande Kommune har iværksat projektet Vision Vestergade, som skal samle og innovere den private og kommunale socialøkonomiske indsats og derved skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

Kilde: Ikast-Brande Kommune, 2014

Aarhus Kommune vedtog en strategi- og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder og iværksættere i 2012. Formålet var at styrke iværksætterrådgivning og det offentlig/private samarbejde for at styrke mulighederne for at ansætte borgere med skånehensyn. Derudover at anerkende og synliggøre socialøkonomiske virksomheder.

Kilde: Beskæftigelsesforvaltningen, Aarhus Kommune, 2012

I strategien kortlægges eksisterende og potentielle socialøkonomiske virksomheder. Derudover beskrives kommunens vision og mission for socialøkonomi, blandt andet mere målrettet iværksætterrådgivning og kåring af årets socialøkonomiske virksomhed. 

Kilde: Kolding Kommune og Center for socialøkonomi, 2009

Kolding Kommune lancerede en ny strategi for socialøkonomi i 2014. I strategien er formuleret en række indsatsområder såsom at styrke samarbejdet på tværs af relevante forvaltningen og etablere et fysisk videncenter for socialøkonomi.

Kilde: Kolding Kommune, 2014

Belyser barrierer og muligheder ved benyttelse af social innovation som redskab til at afhjælpe udfordringer i danske yderområder. Materialet fungerer som et inspirationskatalog med case-eksempler på social innovation i danske yderområder. 

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2013

Sidst opdateret 29/01 2018