Home » Nyheder » Flere og Stærkere Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark

Flere og Stærkere Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark

Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet lancerer i dag den 4. spetember 2014 en fælles indsats for socialøkonomiske virksomheder.

Den danske regering arbejder for, at der er flere (sociale)iværksættere, der opstarter socialøkonomiske virksomheder samt at eksisterende socialøkonomiske virkosmheder bliver styrket.

Socialøkonomiske virksomheder er vigtige fordi de kan noget, som andre kun vanskeligt kan.

De socialøkonomiske virksomheder bidrager til løsningen af sociale opgaver og skaber samtidig arbejdspladser og bidrager positivt til samfundsøkonomien.

Dermed bliver de et vigtigt supplement og alternativ til de andre ”sociale sektorer”.

Socialøkonomiske virksomheder skaber værdi på mange bundlinjer. De skaber arbejdspladser til socialt udsatte, løser velfærdsproblemer gennem forretningsdrift og fremmer kulturelle, miljømæssige og sociale formål gennem deres virke.

Samtidig er feltet under udvikling – og der er mange udfordringer forbundet med at drive en virksomhed, der både skal klare sig i hård konkurrence og have en menneskelig bundlinje.

Regeringens indsats skal styrke viden om det socialøkonomiske område og de muligheder, der er i det. Det skal styrke samarbejdet mellem de mange aktører – offentlige og private. Og ikke mindst synliggøre området og de vigtige resultater, der skabes dér.

Pressemeddelelse om den styrket indsats for socialøkonomiske virksomheder

Regeringens udspil: Flere og Stærkere Socialøkonomiske Virksomheder (pdf)

last modified Aug 05, 2015