Erhvervsrådgivning får social dimension

De fem regionale væksthuse er knudepunkt for mange regionale erhvervsfremmeaktiviteter. Derfor er støtte til at styrke deres socialøkonomiske erhvervsrådgivning en central del af arbejdet for at få flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder har i det forgangne år haft lejlighed til at mødes med de fem regionale væksthuse og med erhvervskonsulenter fra samlet set 43 kommuner.

Efter møderne står det klart, at det etablerede erhvervsfremmesystem har stærke kompetencer inden for vejledning af traditionelle opstartsvirksomheder, men at den socialøkonomiske virksomhedsform medfører en række udfordringer for den erhvervsrådgivning som væksthusene og kommunerne tilbyder.

Den klassiske forretningsmodel skal gentænkes

Social forandring via forretningsdrift, social profithåndtering og de tværgående snitflader mellem det offentlige, det private og civilsamfundet er områder inden for det socialøkonomiske felt, som er nye for mange erhvervsvejledere, men som de i stigende grad møder i deres hverdag. Det giver nogle udfordringer, fordi det kræver en gentænkning af den traditionelle måde at udarbejde forretningsplaner og rådgive iværksættere på.

Som en rådgiver fra Nordjylland udtrykker det efter et møde med en potentiel socialøkonomisk virksomhed:

"I en vejledningssituation skulle jeg forholde mig til at rådgive en forening, der gerne ville være socialøkonomisk, og dermed blev “iværksætteren” usynlig for mig i den klassiske erhvervsrådgivningsrelation. Jeg måtte på baggrund af min viden om socialøkonomi indrette min vejledning, således at den blev brugbar for en foreningskonstruktion, der dels var støttet af kommunen og i øvrigt havde forgreninger til civilsamfundet med en stor gruppe frivillige medarbejdere."

Samarbejde om at styrke den socialøkonomiske erhvervsrådgivning

I arbejdet for at sikre socialøkonomiske virksomheder den bedst mulige erhvervsrådgivning har både væksthusene og de kommunale erhvervskonsulenter tilkendegivet stor interesse for at få ny viden om socialøkonomisk forretningsudvikling.

Derfor arbejdes der nu på at mindske forståelseskløften mellem det etablerede erhvervsfremmesystem og de socialøkonomiske iværksættere og understøtte udviklingen af socialøkonomisk forretningsdrift i regionerne og kommunerne.

I 2015 vil Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder sammen med væksthusene og erhvervskonsulenterne arbejde videre med:

  • at sikre, at erhvervskonsulenternes vejledning tager højde for sociale iværksætteres sociale dimension - blandt andet ved at lancere en opdateret version af Væksthjulet for socialt iværksætteri.
  • at sikre, at erhvervsrådgivningen indeholder tilbud om hjælp til socialøkonomisk forretningsdrift.
  • at udvikle socialøkonomiske vejledningsværktøjer, som erhvervskonsulenterne kan finde på socialvirksomhed.dk.
Sidst opdateret 05/08 2015