Forside » Nyheder » Forslag til ny udbudslov åbner mulighed for at reservere kontrakter til socialøkonomiske virksomheder

Forslag til ny udbudslov åbner mulighed for at reservere kontrakter til socialøkonomiske virksomheder

Forslaget giver mulighed for at reservere kontrakter til virksomheder, der har beskæftigelsestilbud målrettet udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Loven kan gøre det nemmere at målrette offentlige udbud til især socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et forslag til en ny udbudslov i høring. Lovforslaget kan gøre det lettere for eksempelvis kommuner at målrette udbud, så virksomheder, der beskæftiger udsatte, kan byde på dem.

Lovforslaget kan skabe flere arbejdspladser til socialt udsatte

Lovforslaget indeholder en paragraf, der giver mulighed for at reservere udbud til blandt andet socialøkonomiske virksomheder, der inkluderer ansatte fra udsatte grupper.

Udbudsgiveren kan opstille betingelser om, at tilbudsgiverens vigtigste formål skal være at integrere mennesker, som har et handicap eller på anden måde er dårligt stillede. Det er et krav, at mindst 30 procent af virksomhedens ansatte udgør denne gruppe.

Der skal være en saglig grund til at opstille krav i udbuddet

Udbudsgiveren skal have en saglig grund til at reservere kontrakten. Det er ikke nok at stille som krav, at tilbudsgiveren er en socialøkonomisk virksomhed. Lovforslaget giver altså kommuner mulighed for at målrette udbud til socialøkonomiske virksomheder uden at komme på tværs af udbudsreglerne.

Udbudsgiveren kan ikke opstille en betingelse om, at virksomheden skal være registreret som socialøkonomisk. Registrerede socialøkonomiske virksomheder vil dog få let ved at bekræfte, at de lever op til betingelserne.

Læs mere om registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder her:

Registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder

Sidst opdateret 28/07 2015