Fortsat fokus på lempelse af rimelighedskravet

En nyligt nedsat arbejdsgruppe skal undersøge mulighederne for at lempe rimelighedskravet for socialøkonomiske virksomheder.

Under forsøgsordningen, der nu er forlænget til udgangen af 2015, har socialøkonomiske virksomheder fortsat mulighed for at ansætte mere end én medarbejder på førtidspension.

Arbejdsgruppe undersøger muligheder for lempelse af rimelighedskravet

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, om en lempelse af rimelighedskravet vil styrke beskæftigelsesindsatsen for udsatte gruppe. Rimelighedskravet betyder, at der højst må være én person ansat med løntilskud for hver fem ordinært ansatte i en virksomhed - dog altid mindst en.

En lempelse vil betyde, at socialøkonomiske virksomheder får bedre muligheder for at ansætte flere løntilskudsmedarbejdere fra udsatte grupper.

Arbejdsgruppen er nedsat på baggrund af et af initiativerne, som er beskrevet i regeringens udspil ’Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder’.

Læs mere om regeringens udspil:

Om Regeringens indsats for socialøkonomiske virksomheder

Fortsat dispensation for førtidspensionister

Socialøkonomiske virksomheder kan fortsat få dispensation for rimelighedskravet, når de ansætter førtidspensionister i løntilskud (det der tidligere kaldtes ’skånejob’).

Siden oktober 2013 har Beskæftigelsesministeriet iværksat et forsøg, hvor lokale beskæftigelsesråd kan give tilladelse til, at socialøkonomiske virksomheder må fravige rimelighedskravet. For at få tilladelsen, skal den enkelte kommune søge på vegne af virksomheden.

Forsøget er nu for anden gang blevet forlænget frem til udgangen af 2015.

Sidst opdateret 05/08 2015