Forside » Nyheder » Midler til partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder: ansøg nu

Midler til partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder: ansøg nu

Både socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder kan styrke deres forretning og øge deres sociale ansvarlighed, når de laver partnerskaber. Derfor har regeringen afsat 4 millioner kroner til at fremme partnerskaberne. Midlerne kan søges indtil 28. november 2014, og projektperioden strækker sig over et år.

Nu kan socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder søge om økonomiske midler til at indgå partnerskaber. Midlerne kan også søges til at udvikle og formidle viden om et eksisterende partnerskab.

Der er afsat i alt 4 millioner kroner til partnerskaberne. Midlerne kan søges indtil 28. november 2014, og der kan søges om maks. 300.000 kroner per partnerskab. Projektperioden strækker sig over ét år.

Partnerskabet – en win-win situation
Et partnerskab med en ordinær virksomhed kan være meget værdifuldt for den socialøkonomiske virksomhed. Partnerskabet kan både styrke forretningsudviklingen og åbne døre til det private marked.

Også den ordinære virksomhed kan lære af den socialøkonomiske tankegang. Det er en mulighed for at få inspiration til at styrke arbejdet med socialt ansvar og skabe rummelighed og større inklusion af udsatte grupper i virksomheden.

Der er mange fælles fordele for både socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder ved at etablere partnerskaber.

  • Øget mulighed for udvikling af nye produkter eller serviceydelser.
  • Mulighed for nye forretningsområder.
  • Adgang til inspiration og ny viden.
  • Mulighed for omsætning på nye markeder.

Baggrunden
Puljemidlerne til partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder uddeles af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. Ultimo 2015 vil der blive udarbejdet en best practice model, som skal inspirere socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder, som ønsker at arbejde med partnerskab.

Indsatsen er en blandt 10 indsatsområder, som skal gøre det lettere og mere attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder på markedsvilkår i Danmark.

Få mere at vide
Du kan ansøge om puljemidlerne på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. Her finder du også information om:

  • Målgruppen
  • Hvad der kan søges midler til 
  • Krav til ansøgere
  • Den videre proces
  • Vurderingskriterier
  • Kontaktinformationer
Sidst opdateret 28/07 2015