Nu kan socialøkonomiske virksomheder blive registreret

Bliv registreret socialøkonomisk virksomhed og opnår profilering og legitimitet. Registreringen giver dig regeringens blåstempling på, at din virksomhed er socialøkonomisk.

Ved at lade din virksomhed registrere får du ret til at bruge betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed, forkortet ’RSV’. Registreringsordningen er den første af sin art i EU.

Læs mere her:

Registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder

Let adgang til registrering

Du kan registrere din virksomhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Her bliver du udførligt vejledt i, hvordan registreringen foregår.

Få mere viden om, hvad du skal indberette ved registreringen:

Hvordan bliver din virksomhed registreret socialøkonomisk virksomhed?

For at blive registreret, skal du leve op til 5 lovbestemte kriterier for socialøkonomiske virksomheder.

Her finder du mere viden om kriterierne:

Lovens 5 kriterier

Giv din virksomhed profilering og legitimitet

Du gør det lettere for kunder, investorer og samarbejdspartnere at finde frem til din virksomhed, når den er registreret socialøkonomisk.

Registreringen er også en fordel, når du skal markedsføre dine produkter eller ydelser og indgå strategiske partnerskaber. Den gør, at dine kunder og samarbejdspartnere er sikre på, at din virksomhed drives socialøkonomisk, og at du blandt andet har en social overskudshåndtering.

Det er ikke et krav, at socialøkonomiske virksomheder registrerer sig. Du kan fortsat kalde dig socialøkonomisk - også hvis du ikke vil lade dig registrere.

Sidst opdateret 28/07 2015