Ny registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder

Nu lanceres ny registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder. Ordningen gør det let for dig at se, om en virksomhed er socialøkonomisk.

Fem kriterier

Betegnelsen ’registreret socialøkonomisk virksomhed’ er statens blåstempling for, at en virksomhed er socialøkonomisk. Registrerede socialøkonomiske virksomheder skal leve op til 5 lovbestemte kriterier:

1. Socialt formål
2. Væsentlig erhvervsdrift
3. Uafhængighed af det offentlige
4. Inddragende og ansvarlig ledelse
5. Social overskudshåndtering

Registreringen er et tillæg til det cvr-nummer, virksomhederne allerede har.

Hvem kan registrere sig?

Næsten alle virksomhedsformer kan registrere sig. Det gælder også interessentvirksomheder. Det er kun enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er), der ikke kan registrere sig. Det skyldes, at registreringsmyndigheden tydeligt skal kunne skelne mellem virksomhedens penge og ejernes penge – ellers kan det ikke sikres, at overskuddet håndteres socialt.
Virksomheder kan også registrere sig, selvom de samarbejder med det offentlige – så længe det ikke betyder, at kommunen formelt har ret til at træffe beslutninger om virksomhedens drift.

Løbende kontrol

Erhvervsstyrelsen er registreringsmyndighed og ansvarlig for at kontrollere, at de registrerede virksomheder bliver ved med at leve op til lovens krav.

Læs mere om den nye ordning her:

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder

Sidst opdateret 05/08 2015