Ny undersøgelse: Et godt udgangspunkt for socialøkonomi

Socialøkonomiske virksomheder er kendte og opfattelsen af dem positiv – ikke mindst kommunerne ser positivt på potentialerne. Det viser en ny undersøgelse. Den viser også, at der hersker nogle misforståelser om socialøkonomiske virksomheder. Mange tror for eksempel, at de ikke fungerer på markedsvilkår.

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder står bag en ny undersøgelse, som kortlægger kendskabet til socialøkonomiske virksomheder.

"Vi glæder os over resultaterne. Vi ved nu, at vores udgangspunkt er positivt. Vi ved også, hvilke misforståelser vi er oppe imod". Det fortæller Charlotte Holmer Kaufmanas, som er leder af Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder.

Vi håber, at kommunernes socialøkonomiske virksomhedskonsulenter for eksempel kan bruge undersøgelsens resultater, når de informerer om socialøkonomi på tværs af deres kommune.

Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark. Deltagerne er socialøkonomiske virksomheder, kommunale medarbejdere og væksthuskonsulenter.

”De er alle centrale spillere, når det gælder socialøkonomi, og derfor vil vi gerne i dialog med dem,” fortæller Charlotte Holmer Kaufmanas.

Infografikken viser, hvor mange socialøkonomiske virksomheder og kommuner der kender socialøkonomiske virksomheder.

Alle ser et stort potentiale

Der er ikke tvivl om, at kendskabet til socialøkonomiske virksomheder er meget højt blandt undersøgelsens deltagere. Så mange svarede, at de kender socialøkonomiske virksomheder:

  • 84,4 % af de kommunale medarbejdere
  • 93,8 %. af de ansatte i væksthusene
  • 90 % af de socialøkonomiske virksomheder – det betyder, at nogle socialøkonomiske virksomheder ikke ved, at det er det, de er.

Undersøgelsen viser også, at både kommuner og væksthuse har et meget positivt billede af socialøkonomiske virksomheder – særligt på beskæftigelsesområdet.

  • 94 % af respondenterne betegner socialøkonomiske virksomheder som et godt alternativ til social aktivering og støttet beskæftigelse
  • 86 % betegner socialøkonomiske virksomheder som et springbræt til det ordinære arbejdsmarked.

Infografikken viser kommunernes opfattelser af socialøkonomi.

Charlotte Holmer Kaufmanas mener, at målgruppernes positive billede af socialøkonomiske virksomheder passer godt med den tendens, vi ser i både Danmark og udlandet i disse år.

Der er en enorm opbakning og tro på, at vi står over for et godt bud på en af løsningerne på vores fælles problemer.

Stadig usikkerhed om forståelsen af socialøkonomi

Undersøgelsen viser, at der hersker en del forvirring om, hvad der karakteriserer en socialøkonomisk virksomhed. Især to misforståelser er udbredte:

  • 40 % mener, at socialøkonomiske virksomheder ikke behøver at blive drevet professionelt
  • 35 % mener, at socialøkonomiske virksomheder ikke fungerer på markedsvilkår.
Der ligger en opgave for os i at skabe opmærksomhed, forståelse og udbrede viden, så kommunerne kan komme til at arbejde målrettet med socialøkonomi.

Det er nogle af de misforståelser, som Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder arbejder på at gøre op med. Ifølge Charlotte Holmer Kaufmanas er det dog ikke overraskende, at der er misforståelser på området.

"Når kendskabet til socialøkonomiske virksomheder er så højt, er det forventeligt, at ikke alle har en helt klar definition– især når man tænker på, hvor mange forskellige virksomheder og formål, vi egentlig taler om".

Alle kan bruge resultaterne

Ifølge undersøgelsen ser de kommunale medarbejdere særligt to udfordringer i arbejdet med socialøkonomi:

  • 35 % svarede, at de ikke ved nok om socialøkonomi
  • 33 % svarede, at det er vanskeligt at skabe fokus på socialøkonomi i alle afdelinger i kommunen.

"Der ligger en opgave for os i at skabe opmærksomhed, forståelse og udbrede viden, så kommunerne kan komme til at arbejde målrettet med socialøkonomi. Det giver undersøgelsens resultater os et meget konkret udgangspunkt for". Det fortæller Charlotte Holmer Kaufmanas.

Men det er ikke kun Vækstcentret, som kan have glæde af resultaterne. Ifølge Charlotte Holmer Kaufmanas kan alle, som arbejder med socialøkonomi, bruge resultaterne:

"Vi håber, at kommunernes socialøkonomiske virksomhedskonsulenter for eksempel kan bruge undersøgelsens resultater, når de informerer om socialøkonomi på tværs af deres kommune. Og at de socialøkonomiske virksomheder selv kan bruge resultaterne, når de markedsfører sig over for kunder og samarbejdspartnere. På den måde kan de nemlig selv være med til at udbrede en klarere definition på socialøkonomiske virksomheder".

Flere af kendskabsundersøgelsens resultater vil blive offentliggjort inden længe. Hold øje med socialvirksomhed.dk.

Sidst opdateret 05/08 2015