Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder støtter op om regeringens indsats for socialøkonomiske virksomheder. Her følger rådet den socialøkonomiske sektors udvikling, bidrager til den offentlige debat og er sparringspartner for Vækstcenteret.

Fokus på debat og værdi

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder har to centrale opgaver:

  • At bidrage til den offentlige debat om socialøkonomi
  • At synliggøre de samfundsgevinster, de socialøkonomiske virksomheder skaber.

Vækstcentret for socialøkonomiske virksomheder i Socialstyrelsen er sekretariat for rådet.

Erfarne medlemmer

Stine Bosse er formand for rådet, men hun er ikke det eneste rådsmedlem, som bidrager med kompetencer og erfaring. Alle otte rådsmedlemmer har et indgående kendskab til de barrierer og udfordringer, som er særlige for socialøkonomiske virksomheder.

Socialministeren har udpeget fire rådsmedlemmer, mens de øvrige fire er udpeget af organisationerne KL, DI, DE og LO. Rådet er en del af Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriets fælles udspil ”Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder”.

Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

Sidst opdateret 29/07 2015