Særligt fokus på socialøkonomi i EU's socialfondsmidler

Gør du en forskel for borgere på kanten af arbejdsmarkedet i din kommune eller organisation? Så har du mulighed for at søge EU’s socialfondsmidler.

EU’s socialfondsmidler for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Der er blandt andet fokus på socialøkonomiske virksomheder som en del af løsningen på at skabe flere og bedre jobmuligheder for alle EU-borgere, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

300 millioner til projekter i Danmark

Den Europæiske Socialfond finansierer titusinder af lokale, regionale og nationale beskæftigelsesprojekter med socialfondsmidlerne over hele Europa.

Der er afsat op til 300 millioner kroner til konkrete projekter i Danmark over de næste 7 år. Midlerne tildeles ofte partnerskaber. Din socialøkonomiske virksomhed har mulighed for at deltage i et udviklingsprojekt, som EU’s socialfondsmidler kan være med til at støtte op om.

Flere muligheder for at søge midler

Den Europæiske Socialfond tildeler blandt andet midler til projekter, som:

  • styrker socialøkonomisk iværksætteri gennem rådgivning, uddannelse, netværk og udviklingsaktiviteter.
  • forbedrer mulighederne for at teste og gennemføre afknopning til socialøkonomiske virksomheder fra øvrige offentlige og private aktiviteter med henblik på at blive en registreret socialøkonomisk virksomhed.
  • støtter konsulentbistand og kompetenceudvikling for socialøkonomiske virksomheder.
  • støtter udviklingsprojekter mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige.

Det er de fem regionale vækstfora, der uddeler midlerne fra Den Europæiske Socialfond. De regionale vækstfora udarbejder regionale strategier for uddelingen med udgangspunkt i det nationale program. Hvis du overvejer at søge midlerne, er det derfor dit regionale vækstforum, du skal i dialog med.

Du kan læse mere om Den Europæiske Socialfond og socialfondsmidlerne her:

Den Europæiske Socialfond

Deltag i konferencen: Et arbejdsmarked for alle – med EU’s Socialfond

Erhvervsstyrelsen afholder konferencen ”Et arbejdsmarked for alle – med EU’s Socialfond” i Bredsten den 27. maj 2015. Og du kan deltage.

På konferencen kan du:

  • få viden om målgrupper, muligheder og metoder
  • arbejde med konkrete projektideer og få input til projektorganisering
  • finde relevante samarbejdspartnere
  • teste dine projektideer på dit regionale vækstforum.

Det er gratis at deltage i konferencen. Sidste frist for tilmelding er den 20. april 2015.

Se den officielle invitation, læs programmet og tilmeld dig her:

Et arbejdsmarked for alle - med EU's socialfondsmidler (pdf)

Sidst opdateret 05/08 2015