Alle har ret til uddannelse og et meningsfuldt job

Der skal investeres i uddannelsesmuligheder for mennesker med handicap og skabes et mere rummeligt arbejdsmarked. Kun på den måde kan flere realisere deres potentiale gennem et aktivt arbejdsliv. Det mener Mikkel Holmbäck, administrerende direktør i Glad Fonden.

Af Mikkel Holmbäck, administrerende direktør i Glad Fonden

Glad Fonden startede TV-Glad i 1999 som verdens første TV-station for og med udviklingshæmmede. På det tidspunkt var der ikke mange i Danmark, der talte om socialøkonomiske virksomheder. Måske ingen. I dag peger mange på socialøkonomiske virksomheder som løsningen på at uddanne og beskæftige mennesker med handicap.

De unge mennesker med handicap skal kunne levere produkter og ydelser af høj kvalitet, uanset om de ansættes i traditionelle eller socialøkonomiske virksomheder. 

En af dem er Glad Fonden, som har aktiviteter inden for køkken- og cafédrift, uddannelse, medier, design og teater.

Direktør i Glad Fonden, Mikkel Holmbäck
Mikkel Holmbäck er direktør i den socialøkonomiske virksomhed, Glad Fonden.

Der skal også investeres i kompetenceudvikling af handicappede mennesker

Mange mennesker med handicap har et massivt uddannelsesefterslæb og er blandt dem, som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det betyder, at mange gode kræfter bliver tabt på gulvet. I dag eksisterer der ikke uddannelsesmuligheder udover Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU).
Jeg mener, at alle – handicappede eller ej - har ret til uddannelse.

Færre unge på førtidspension

Med pensionsreformen i 2013 blev der sat fokus på at hjælpe unge i arbejde eller i gang med en uddannelse. Formålet med reformen er, at færre unge i fremtiden skal på førtidspension. At der er fokus på problemet er i sig selv positivt, men der er lang vej endnu, hvis missionen skal lykkes.

De unge mennesker med handicap skal kunne levere produkter og ydelser af høj kvalitet, uanset om de ansættes i traditionelle eller socialøkonomiske virksomheder. Det kræver, at de har de nødvendige faglige kompetencer fra en relevant uddannelse – præcis som medarbejdere uden handicap.

Efterlysning: Begejstrede og ambitiøse samarbejdspartnere

Kvalificering af de unge mennesker med handicap er i sig selv ikke nok, hvis ambitionerne i pensionsreformen skal lykkes. Det kræver et mere rummeligt arbejdsmarked med virksomheder, der er åbne for at inkludere mennesker og gå nye veje, hvis flere unge - og især unge mennesker med handicap - skal i beskæftigelse.

I dag peger mange på socialøkonomiske virksomheder som løsningen på at uddanne og beskæftige mennesker med handicap. 

Vi har brug for private og offentlige samarbejdspartnere, der som vi er drevet af både begejstring og lysten til at tænke nyt og stort.

Selv satser vi på at udvikle virksomheder inden for fagområder med flere og bredere jobmuligheder på arbejdsmarkedet. I første omgang satser vi på køkken- og serviceområdet og vores nye zoologiske have. Skal Glad Fonden og andre socialøkonomiske virksomheder for alvor bidrage til at løse beskæftigelsesrelaterede udfordringer, skal der langt større satsninger til.

Vil du vide mere om Glad Fonden? Så besøg os her:

Glad Fonden

Sidst opdateret 29/07 2015