Vækst kan skabes på inklusion

Når en langtidsledig kommer i arbejde, sparer det offentlige næsten 150.000 kroner det følgende år. Det viser en ny rapport, som netop er offentliggjort. Socialøkonomiske virksomheder er blandt virksomheder, der viser vejen til, at flere kan blive en del af arbejdsmarkedet.

Af Stine Bosse, formand for Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

Stine Bosse, formand for Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder
Stine Bosse er formand for Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder.


Når en borger med psykiske lidelser kommer i arbejde, sparer det offentlige over 100.000 kroner, og samfundet bliver næsten 200.000 kroner rigere året efter. Hvis det er en langtidsledig, er tallene henholdsvis 150.000 og 220.000 kroner. Det viser en netop offentliggjort rapport, som er udarbejdet af KORA for Erhvervsstyrelsen.

Vi er alt for dårlige til at få vores udsatte medborgere ind på arbejdsmarkedet. I 2014 var kun hver fjerde borger med en psykisk lidelse i arbejde. Det viser de seneste tal fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI). 


Heldigvis er der undtagelser: Specialisterne, Allehånde, Grennessminde, Place de Bleu og Grantoftegaard er virksomheder, der sælger henholdsvis IT-ydelser, catering, design, økologiske grøntsager og kød. De er alle socialøkonomiske virksomheder - virksomheder der driver erhverv med et socialt formål.

Hvis det skal lykkes at skabe mange flere arbejdspladser for vores udsatte borgere, er der brug for langt flere socialøkonomiske virksomheder.

Medarbejderne er mennesker med autisme, udviklingshæmning, psykisk sygdom eller døvhed. Grupper der alt for sjældent får arbejde i almindelige virksomheder. 

Stort potentiale

Hvis det skal lykkes at skabe mange flere arbejdspladser for vores udsatte borgere, er der brug for langt flere socialøkonomiske virksomheder. Der er brug for at kopiere og udbrede de forretningsmodeller, der virker.
En rapport udarbejdet af COWI i 2014 viser, at samfundet vil blive 10 milliarder kroner rigere, hvis blot én procent af danskere med handicap kommer i arbejde i stedet for at modtage førtidspension.

Ofte opstår de gode forretningsidéer, når vi tænker flere udfordringer sammen.

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, ikke offentlige projekter. De driver virksomhed på markedsvilkår og ansætter borgere uden for arbejdsmarkedet. Enten i ordinære ansættelser, fleksjob eller støttede job. Muligheder som også traditionelle virksomheder kunne bruge.

Lad os tage et eksempel. Virksomheden Grantoftegaards erhvervsdrift består af to hovedelementer: 60 procent af omsætningen kommer fra salg af gårdens økologiske produkter og gennem en gårdbutik. De resterende 40 procent kommer fra afklaringsforløb, virksomhedspraktik samt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Virksomheden tjener både penge og hjælper borgere til et meningsfyldt liv.

Socialøkonomisk forretningsdrift kan bruges til at løse mange udfordringer

Ofte opstår de gode forretningsidéer, når vi tænker flere udfordringer sammen. Den socialøkonomiske virksomhed Bybi skaber mere bæredygtige byer og sætter hjemløse i arbejde, hvor de høster honning på byens tage. Råd & Dåd ansætter psykisk syge borgere til at dyrke økologiske grøntsager og bidrager til sammenhængskraft og vækst i et landdistrikt i udkantsdanmark. Unge mennesker med autisme hos Actura udvikler robotter, som hjælpemidler til andre unge med funktionsnedsættelser. 

I de kommende år bliver vi færre til at arbejde og flere ældre. Og vi får brug for nye løsninger på, hvordan vi også i fremtiden kan have verdens bedste velfærdssamfund.

Hvis potentialet skal findes og udnyttes, skal kommunerne udvikle gode rammebetingelser, private virksomheder skal aftage varer, der er produceret under socialøkonomiske vilkår, og politikerne skal skabe gode muligheder for at ansætte borgere uden for arbejdsmarkedet, der gerne vil bidrage og inkluderes.

En god forretning – også for samfundet

I de kommende år bliver vi færre til at arbejde og flere ældre. Og vi får brug for nye løsninger på, hvordan vi også i fremtiden kan have verdens bedste velfærdssamfund. Hvis man kan bidrage til samfundet, skal man også have muligheden for at gøre det – og der er gevinster at hente for både mennesker og kommunekasser. Derfor er socialøkonomiske virksomheder en god forretning – også for samfundet.

Sidst opdateret 29/07 2015