Køb socialt som offentlig indkøber

Det offentlige må ikke reservere udbud til socialøkonomiske virksomheder. Men ved at stille krav om blandt andet inklusion af udsatte i sine udbud, kan man give de virksomheder, der er bedst til at tage socialt ansvar, gode muligheder.

Der er mange fordele for det offentlige ved at have socialøkonomiske virksomheder som leverandører:

  • De gør en ekstra indsats og løser en samfundsmæssig udfordring - udover at de leverer et godt produkt
  • De lægger ofte ekstra vægt på at arbejde ansvarligt og bæredygtigt
  • De er ofte med til at nedbringe offentlige udgifter på lang sigt

For eksempel beskæftiger socialøkonomiske virksomheder ofte folk, som ikke kan rummes på det almindelige arbejdsmarked. Mange virksomheder løser herudover konkrete opgaver i beskæftigelsesindsatsen.

Målret udbud, så de tager sociale hensyn

Som offentlig indkøber må du ikke reservere udbud til socialøkonomiske virksomheder, da alle virksomhedstyper skal behandles lige.

Men ved at tænke sociale krav ind i udbuddene kan du sørge for, at virksomhederne kan udnytte det, de er gode til. For eksempel kan du stille krav til, at virksomhederne løser sociale opgaver.

Det kunne for eksempel være, at der skal inkluderes ansatte fra udsatte grupper i at udføre udbuddet. Det krav vil mange socialøkonomiske virksomheder umiddelbart kunne leve op til.

Læs mere om mulighederne for at tage sociale hensyn i offentlige indkøb (Udbudsportalen, pdf)

Ved nogle udbud er der større mulighed for at vægte det sociale

Ved udbud, der er mindre end EU’s tærskelværdier, gælder udbudsdirektivet ikke. Det betyder, at du har videre rammer for at inddrage sociale hensyn, så længe de er saglige.

Eksempelvis kan du lægge vægt på ’det socialøkonomisk mest hensigtsmæssige tilbud’ og i udvælgelsen vægte den sociale forskel, socialøkonomiske virksomheder gør.

Du skal dog stadig overholde de almindelige forvaltningsretlige regler, for eksempel om økonomisk forsvarlighed og ligebehandling.

Det samme gælder visse ydelser, hvor EU-reglerne ikke gælder.

Læs mere om de såkaldte B-tjenesteydelser, som blandt andet indeholder hotel- og restaurationsvirksomhed, rekruttering og sociale ydelser.

Hvordan kan I som offentlig institution samarbejde med socialøkonomiske virksomheder?

Sidst opdateret 20/10 2014