Sådan arbejder kommunerne med socialøkonomi

Kommunerne er vigtige medspillere i arbejdet for at få flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. De er centrale samarbejdspartnere og kunder for de socialøkonomiske virksomheder. Og de kan virke som katalysatorer for lokal udvikling og vækst på området.

Flere og flere kommuner begynder at få øje på, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan være med til at løse lokale udfordringer, styrke det rummelige arbejdsmarked, fremme bæredygtighed og skabe lokal udvikling.

Få kommuner har været i gang længe og bruger deres erfaringer til at styrke indsatsen. De fleste er først lige begyndt at arbejde med området og forsøger at finde svar på en række spørgsmål: Hvilken rolle skal vi spille i forsøget på at fremme socialøkonomiske virksomheder? Hvad er det for nogle lokale udfordringer, virksomhederne kan bidrage til at løse? Hvilke muligheder er der for at samarbejde? Og hvordan skaber vi de bedste betingelser for, at der kan komme flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i kommunen?

Hvorfor er socialøkonomiske virksomheder oplagte samarbejdspartnere for kommunen?

Socialøkonomiske virksomheder kan være en vigtig brik i at opnå flere af kommunens strategiske mål, fordi de kombinerer forretningsdrift med et socialt formål. De bidrager til:

 • Et mere rummeligt arbejdsmarked
 • Bedre velfærd for udsatte borgere
 • Lokal udvikling og jobskabelse.

Samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder kan også have økonomisk gevinstpotentiale for kommunen. Kommunen sparer penge, når socialøkonomiske virksomheder skaber arbejdspladser for borgere, som dermed går fra offentlig forsørgelse til større grad af selvforsørgelse.

Kommunen kan også få større indsigt i forskellige udsatte målgrupper, når de samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, som beskæftiger udsatte målgrupper:

 • De har erfaringer med målgruppens særlige evner og behov 
 • De har erfaring med afklaring, opkvalificering, vejledning og virksomhedspraktik gennem ansættelse af mennesker med forskellige udfordringer. 
 • De udviser større rummelighed og giver meningsfyldt beskæftigelse til borgere, der bliver ansat hos dem.
 • Deres tilgang til den udsatte målgruppe kan inspirere andre virksomheder, der gerne vil tage et socialt ansvar.

Hvad er kommunens rolle, og hvordan kickstarter den socialøkonomi?

Kommunen har mange muligheder for at understøtte, at der kommer flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder lokalt. Kommunen kan:

 • Sætte den strategiske dagsorden for socialøkonomi og være ambassadør for den socialøkonomiske virksomhedsform
 • Bakke op om forretnings- og partnerskabspotentialer ved at facilitere, at det lokale erhvervsliv, foreninger, ildsjæle og iværksættere mødes
 • Benytte sig af kommunens eksisterende muligheder i forhold til indkøb, mentorordninger og andre støttemuligheder
 • Understøtte grønt og socialt iværksætteri
 • Styrke viden og samarbejde om at fremme socialøkonomi internt i kommunen.
Sidst opdateret 07/07 2015