Find den lokale fortælling

Socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til at løse en række af samfundets udfordringer. Men hvilke udfordringer er vigtige? De mest ambitiøse kommuner har en klar fortælling om, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan være en del af løsningen på en række væsentlige lokale udfordringer.

En stærk lokal fortælling – et godt udgangspunkt for samarbejde

Med et godt kendskab til lokale samfundsmæssige udfordringer kan I skabe en stærk lokal fortælling, som vil danne et godt udgangspunkt for et effektivt samarbejde med etablerede socialøkonomiske virksomheder og potentielle sociale iværksættere. Den lokale fortælling kan også tydeliggøre over for socialøkonomiske virksomheder hvilke lokale udfordringer de kan hjælpe med at løse.

Internt i din kommune er det vigtigt, at der er en fælles opfattelse af, hvilke lokale udfordringer der er de vigtigste; I skal alle kende den lokale fortælling, og hvordan socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til at løse dem.

Den lokale fortælling er vigtig for jer, fordi:

  • Den er fundamentet for at bruge ressourcer på at fremme socialøkonomi
  • Den sikrer konstant opmærksomhed på, at socialøkonomiske virksomheder er midlet til at nå en række konkrete mål – og ikke målet i sig selv.

Kommunens samarbejde med socialøkonomiske virksomheder løser lokale udfordringer

Mange kommuner ser et stort potentiale i de socialøkonomiske virksomheder, der er med til at skabe rummelige arbejdspladser til kommunens udsatte borgere. Men der er også mange andre eksempler på udfordringer, som socialøkonomiske virksomheder kan hjælpe med at løse.

Ikast-Brande Kommune har fx en vision om at skabe flere socialøkonomiske virksomheder, som kan skabe arbejdspladser til udsatte borgere i kommunen.

Kommunens vision tager udgangspunkt i, at den 
er kendt for at være en erhvervsvenlig kommune og har vundet Dansk Industris pris for bedste erhvervsklima fire ud af de seneste fem år. Den gode kontakt til erhvervslivet giver kommunen mulighed for at involvere det etablerede erhvervsliv i at skabe socialøkonomiske arbejdspladser ved at fokusere på: Kan socialøkonomiske virksomheder være et redskab for etablerede virksomhedsledere, der gerne vil løfte et større socialt ansvar?

I Jammerbugt Kommune har den største by 5.500 indbyggere, og kommunen arbejder på at modgå de demografiske udfordringer. Derfor handler kommunens indsats for socialøkonomiske virksomheder om landdistriktsudvikling: Kan vi med en særlig type virksomheder skabe liv i lokalområderne og arbejdspladser til nogle af vores udsatte borgere?

Skanderborg Kommune vil fremme socialøkonomi ved at bruge de ressourcer, der er til stede hos kommunens aktive samfundsborgere. Kommunen vil bringe menneskene sammen og give dem bedre muligheder for at udvikle de mange lokale fællesskaber: Kan socialøkonomiske virksomheder være samlingspunkt for borgere, foreninger og virksomheders mange velvillige ressourcer? Tilgangen til socialøkonomi læner sig tæt op ad byrådets vision for kommunen: ”De 1.000 Fællesskabers Land”.

Sidst opdateret 10/12 2014