Lav én indgang for socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder og iværksættere har både brug for traditionel erhvervsvejledning, og hjælp og støtte til at ansætte udsatte ledige. Hvordan sikrer I, at de får den nødvendige hjælp? Første skridt på vejen er at sikre, at virksomhederne og iværksætterne har én indgang til kommunen.

Det er uklart for mange socialøkonomiske virksomheder, hvem de skal henvende sig til, når de gerne vil samarbejde med kommunen. Mange sociale iværksættere oplever samme udfordring, når de vil etablere en socialøkonomisk virksomhed og har brug for vejledning. Nogle henvender sig eksempelvis til kommunens erhvervsservice, hvor de får at vide, at deres socialøkonomiske virksomhed ikke er en ”rigtig virksomhed”. Andre henvender sig i jobcentret, hvor de oplever, at de ansatte ikke er samarbejdsvillige i forhold til at fremme den sociale værdi, som den socialøkonomiske virksomhed skaber.

Samtidig har mange socialøkonomiske virksomheder urealistiske forventninger til, hvordan kommunen kan hjælpe.

Kommunen skal vejlede

Hvis I gerne vil fremme socialøkonomi i jeres kommune, kan løsningen være at etablere én indgang til kommunen, så det er tydeligt for alle socialøkonomiske virksomheder og iværksættere, hvor de skal henvende sig. Det kan forhindre, at I mister værdifulde partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder. Det kan også modvirke, at potentielle sociale iværksættere mister motivationen til at etablere socialøkonomisk virksomhed, fordi de bliver mødt af et kommunalt vejledningssystem.

Hvordan sikrer I en succesfuld løsning? Det er afgørende, at kommunen forbereder jer på at skulle vejlede flere og flere socialøkonomiske virksomheder og iværksættere. Den enkelte medarbejder eller afdeling med ansvar for socialøkonomi skal ikke nødvendigvis kunne rådgive om alt. Men medarbejderen eller afdelingen skal vide, hvor de socialøkonomiske virksomheder og iværksættere kan finde hjælp.

Udarbejd en intern guide over:

  • Muligheder og udfordringer i forbindelse med at etablere og drive socialøkonomisk virksomhed 
  • Relevant lovgivning og mulighederne for at få hjælp og støtte til at beskæftige udsatte ledige
  • Jeres egne og andre udbyderes tilbud til socialøkonomiske virksomheder og iværksættere.
  • Potentialet i virksomhedens sociale værdiskabelse – eksempelvis i et udviklende samarbejde med kommunen

Èn indgang – via erhvervsafdeling eller jobcenter?

Hvor kan den ene indgang for socialøkonomiske virksomheder bedst kan placeres. Skal indgangen være i jobcentret, som har overblik over borgere, der har brug for alternative beskæftigelsestilbud og mulighederne for at få hjælp til det? Skal det være i erhvervsafdelingen, som har forstand på forretningsudvikling, og som kan spotte potentielle socialøkonomiske iværksættere?
Måske har kommunen en socialforvaltning eller en CSR-afdeling, hvor det også er oplagt at placere den socialøkonomiske indgang. Mulighederne er mange, og flere løsninger kan fungere.

Ikast-Brande Kommune har gode erfaringer med at have én indgang til kommunen. Kommunen har ansat en socialøkonomisk konsulent, som står for al kontakt til socialøkonomiske virksomheder, iværksættere og ordinære virksomheder, som gerne vil drive dele af deres forretning som socialøkonomisk.

Kommunen har forsøgt at løse de organisatoriske udfordringer ved at ansætte en konsulent med flere års erfaring fra erhvervslivet. Den baggrund gør ham i stand til at spotte forretningspotentialer. Konsulenten har også indblik i beskæftigelseslovgivning og kommunens behov for alternative beskæftigelsestilbud. Det har kommunen sørget for ved at placere konsulenten i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder har talt med to socialøkonomiske virksomheder i Ikast-Brande Kommune, som begge roser samarbejdet med kommunen og deres kontakt til den socialøkonomiske konsulent.

Samarbejdet med kommunen har blandt andet bestået i:

  • Indføring i relevant beskæftigelses- og virksomhedslovgivning
  • Hjælp til udarbejdelse af forretningsplaner og forretningsudvikling
  • Henvisning til relevante kurser i forretningsudvikling og mentoruddannelse
  • Vejledning om støttemuligheder
  • Hjælp med at etablere forbindelse til kommunens indkøbsafdeling
  • Hjælp til forberedelse i at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed.

Vi arbejder på en case om Ikast-Brandes model for socialøkonomisk erhvervsvejledning. Vi offentliggør den her på siden i foråret 2015.

Sidst opdateret 10/12 2014