Skab politisk fokus og en dedikeret ledelse

En ledelse, der sætter den strategiske retning og giver medarbejderne et stærkt mandat, er en vigtig ingrediens i kommunens indsats for socialøkonomiske virksomheder. Det skal sikre synlighed og tværgående implementering.

Det er ikke nogen overraskende konklusion, men den er alligevel essentiel. Politisk fokus og opbakning fra kommunens ledelse ser ud til at være afgørende for, at kommunernes arbejde for socialøkonomiske virksomheder bærer frugt.

Ledelsen som aktiv medspiller i udviklingen af socialøkonomi
Kolding Kommune er et eksempel på en kommune, som har erfaret, at ledelsens involvering i den socialøkonomiske indsats er essentiel. Byrådet i kommunen har netop i enstemmighed vedtaget strategien ”Overskud giver overskud”, som er efterfølgeren til kommunens første strategi for socialøkonomiske virksomheder.

Version 2.0 adskiller sig på et væsentligt punkt fra den første: Styregruppen omfatter nu direktører eller chefer fra samtlige kommunens forvaltninger.

Læs hele Kolding Kommunes strategi:

Kolding Kommunes strategi for socialøkonomi versin 2.0 - overskud giver overskud (pdf)

Den politiske og ledelsesmæssige opbakning er fundamental for indsatsen i Kolding af 3 grunde:

  • Den sikrer strategisk synlighed 
  • En løbende udvikling af kommunens rolle
  • Den understøtter realiseringen af socialøkonomiens potentialer og implementering på tværs.

Erfaringerne fra Kolding viser, at en kommunes strategiske fokus på socialøkonomi skal være synligt for hele lokalsamfundet. Synligheden motiverer borgere, virksomheder og foreninger til at gå helhjertede ind i samarbejder og partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder.

Implementering – på tværs

Ledelsens opbakning giver de medarbejdere, som er ansvarlige for kommunens socialøkonomiske indsatser, mulighed for at undersøge synergier og mulige samarbejdsformer på tværs af kommunens forvaltninger. Et stærkt ledelsesmæssigt mandat til indsatsen er især vigtigt, fordi arbejdet med socialøkonomiske virksomheder ofte går på tværs af kommunens organisering.

Samarbejdet på tværs af forvaltninger er eksempelvis vigtigt, fordi:

  • Jobcentret og erhvervsservice i samarbejde kan yde en mere kvalificeret vejledning om både forretningsudvikling og beskæftigelseslovgivning 
  • Potentialet til et socialøkonomisk samarbejde kan dukke op i regi af alle kommunens forvaltninger - fra socialforvaltningen til teknik- og miljøforvaltning 
  • Socialforvaltning, beskæftigelsesforvaltning og den socialøkonomiske virksomhed kan skabe mere sammenhængende forløb for de ansatte ved at arbejde tæt sammen.

Kommunen bør også have én indgang til kommunen for socialøkonomiske virksomheder. Læs mere her:

Lav én indgang for socialøkonomiske virksomheder

Kommunens rolle skal løbende udvikles

For mange kommuner er socialøkonomiske virksomheder et nyt felt. Ledelsens involvering er vigtig, fordi kommunens rolle skal udvikles og tilpasses undervejs i arbejdet, så den passer til kommunens overordnede prioriteringer. Udviklingen skal både foregå på det praktiske og det strategiske plan.

Det praktiske element er de konkrete indsatser, samarbejder, netværk, konferencer og vejledningstilbud, der giver kommunen erfaringer i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder. De erfaringer skal omsættes til en strategisk prioritering af, hvordan I bedst understøtter, at der kommer flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder, og at de leverer resultater, der er vigtige for kommunen.

Sidst opdateret 10/12 2014