Rådgivning hjælper

Københavns Kommune er en af de kommuner som har udarbejdet en strategi for arbejdet med socialøkonomiske virksomheder.

I Københavns Kommune har man siden 2011 haft en strategi for arbejdet med socialøkonomiske virksomheder.

Samtidig vedtog borgerrepræsentationen i 2011 et initiativ, som hedder Socialøkonomisk Marked, der handler om, hvordan kommunen kan være med til at understøtte, at der bliver skabt socialøkonomiske virksomheder i København, og hvordan man gør de allerede eksisterende mere bæredygtige, så de får lettere ved at overleve.

Det fortæller Thomas Bisballe, som er erhvervskonsulent i Københavns Erhvervscenter.

Københavns Kommune gør mange forskellige ting for socialøkonomiske virksomheder.

”Vi har blandt andet haft en jurist ansat til at granske hvilke juridiske barrierer og udfordringer, der er for vores kommune for at samarbejde med den slags virksomheder,” siger Thomas Bisballe.

Københavns Kommune har haft gjort meget, men de kommende år vil der ske endnu mere på området, fortæller Thomas Bisballe, der dog også peger på, at det er svært at lave én samlet manual for alle, fordi de socialøkonomiske virksomheder er meget forskellige.

Siden 2011 har kommunen set på, i hvilket omfang og hvordan man kan samarbejde med socialøkonomiske virksomheder rent lovgivningsmæssigt. 

Udviklingen i kommunes indsats

  • I 2010 blev ”Én indgang for socialøkonomiske virksomheder” lanceret. I vores erhvervscenter tilbyder vi erhvervs- og iværksætterrådgivning til socialøkonomiske virksomheder, og vi gør også meget for at facilitere samarbejdet til andre forvaltninger fx Social- eller Beskæftigelsesforvaltningen.
     
  • Siden 2011 har kommunen set på, i hvilket omfang og hvordan man kan samarbejde med socialøkonomiske virksomheder rent lovgivningsmæssigt. Der er nemlig nogle begrænsninger i forhold til erhvervsaktivitet, ligesom der kan være ting som konkurrenceforvridning.
     
  • I 2014 og 2015 fokuserer kommunen på kompetenceudvikling. Til efteråret 2014 starter et program, der vil løbe frem til januar 2016. Her vil der blive samarbejdet med nogle københavnske aktører, både i forhold til rådgivning, netværks(skabelse) og mentorordninger.
     
  • I 2014 vil der også blive kigget på kommunens indkøbs- og udbudspolitik, da kommunen ønsker at blive bedre til at fokusere på sociale hensyn i forhold til indkøb og udbud.
Sidst opdateret 28/07 2015