Kommunale strategier - et overblik

Blandt andre Roskilde, Aarhus, København, Kolding og Ikast-Brande Kommune har udarbejdet strategier for, hvordan kommunen kan fremme socialøkonomi. Her kan du få overblik over fokus i strategierne og lade dig inspirere til arbejdet med socialøkonomi i din kommune.

Vi har samlet en række kommunale strategier og udkast til strategier for socialøkonomi, som din kommune kan finde inspiration i.

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune vedtog en socialøkonomisk strategi i efteråret 2014.

Kommunens indsatser:

 • Kommunen som playmaker: ved at samle relevante socialøkonomiske interessenter
 • Styrket rådgivning af socialøkonomiske virksomheder: screening for potentielle socialøkonomiske virksomheder og mentorordning for socialøkonomiske virksomheder
 • Udviklingspartnerskaber med socialøkonomiske virksomheder: støtte til relevante socialøkonomiske pilotprojekter i samarbejde med iværksættere og aktører inden for eksempelvis sundhedsfremme, kultur og miljø
 • Initiativ til et socialøkonomisk netværk og en årlig netværksdag.

Du finder Roskilde Kommunes strategi og om socialøkonomi i kommunen her:

Roskilde Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder (pdf)

Om socialøkonomi i Roskilde Kommune (pdf)

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune vedtog en strategi- og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder og iværksættere i 2012.

Kommunens indsatser:

 • Styrket iværksætterrådgivning: netværk for socialøkonomiske interessenter og frivillig mentorordning, der kan tilføre viden til socialøkonomiske virksomheder og iværksættere.
 • Styrket offentlig/privat samarbejde for at styrke mulighederne for at ansætte borgere med skånehensyn
 • Anerkendelse og synlighed af socialøkonomiske virksomheder.

Du finder Aarhus Kommunes strategi her:

Aarhus Kommunes strategi- og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder (pdf)

Københavns Kommune

Københavns Kommune har udarbejdet en strategi gældende fra 2010 til 2013.

Kommunens indsatser:

 • Èn indgang for socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
 • Mere målrettet rådgivning
 • Bedre netværk mellem den private sektor, frivillige sektor og offentlige sektor
 • Bedre samarbejde med vidensinstitutioner blandt andet med fokus på opkvalificering af medarbejdere i kommunen
 • Synliggørelse af effekter ved socialøkonomiske virksomheder
 • Etablering af en investeringsfond for socialøkonomiske virksomheder: blandt andet i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond 
 • Undersøgelse af barrierer i lovgivning vedrørende blandt andet manglende incitamenter til at arbejde
 • Facilitering af flere socialøkonomiske pilotprojekter
 • Øget information om Københavns Kommunes indkøb og udbud til socialøkonomiske virksomheder.

Du finder Københavns Kommunes strategi og her:

København Kommunes strategi for etablering og drift af socialøkonomiske virksomheder (pdf)

Kommunen har evalueret sin strategi. Den finder du her:

Evaluering af København Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder (pdf)

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune har vedtaget en samlet strategi for kommunens arbejde frem mod 2020. Strategien beskriver det sociale ansvar som et fælles anliggende, og visionen er, at kommunen skal have en inkluderende kultur. Målet er at øge antallet af socialøkonomiske arbejdspladser for borgere med særlige behov med 200 i 2020.

Kommunens indsatser:

Ikast-Brande Kommune har iværksat projektet Vision Vestergade, som skal samle og innovere den private og kommunale socialøkonomiske indsats og derved skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

Omdrejningspunktet for den styrkede socialøkonomiske indsats bliver et nyt fysisk kraftcenter, som skal danne rammen om et nyt, levende og gensidigt inspirerende miljø for socialøkonomiske virksomheder, foreninger og kommunens øvrige borgere. Centret skal blandt andet rumme et økologisk gartneri, et ridecenter og et fælleshus med brugercafe, kontorhotel og salg af produkter fra socialøkonomiske virksomheder.

Du finder Ikast-Brande Kommunes erhvervsudviklingsstrategi og Vision Vestergade her:

Ikast-Brande Kommunes erhvervsudviklingsstrategi (pdf) 

Historien om en vild version med overraskende synergier (pdf)

Kolding Kommune

Kolding Kommune var frontløbere med lanceringen af den første kommunale strategi for socialøkonomi i 2009. Kommunen har netop i 2014 præsenteret version 2.0 af strategien med titlen ”Overskud giver overskud”.

Kommunens indsatser:

 • Etablering af et fysisk socialøkonomisk videnscenter - Business Park Staldgården, som skal være laboratorium for socialøkonomi
 • Styrket samarbejde på tværs af de relevante forvaltninger
 • Bedre virksomhedsfællesskaber: facilitering af samarbejde mellem mindre socialøkonomiske virksomheder, andre virksomheder og organisationer
 • Afknopning af kommunale institutioner
 • Tiltrækning af flere socialøkonomiske virksomheder
 • Koordineret vejledning: Der igangsættes koordineret tværsektoriel vejledning af iværksættere og virksomheder med ønske om at udvikle socialøkonomiske aktiviteter. 
 • Pulje til tværgående helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede indsatser for udsatte borgere. 

Du finder Kolding Kommunes strategi her:

Kolding Kommunes strategi for socialøkonomi version 2.0 - overskud giver overskud (pdf)

Sidst opdateret 10/12 2014