5 tips til at hjælpe en social iværksætter videre

Vækstcenteret har udvalgt 5 tips, som du kan bruge, når du vejleder en social iværksætter.

Som erhvervskonsulent er du ofte den første officielle person som iværksætteren kontakter for at præsentere sin ide. Mange sociale iværksættere kommer fra brancher, hvor der ikke er nogen særlig forretningsmæssig tradition, eksempelvis fra plejesektoren eller den pædagogiske verden, og derfor kan det være overvældende at arbejde med forretningsplaner og at svare på skatte- og momsspørgsmål. Det er derfor vigtigt, at de sociale iværksættere får vejledning, der er målrettet deres behov.

Følgende 5 punkter kan hjælpe dig til at rådgive en social iværksætter bedst muligt.

1. Hjælp med at definere forretningen

Du har en omfattende viden om, hvordan en virksomhed kan blive bæredygtig. Derfor kan du hjælpe den sociale iværksætter med at definere sine forretningsområder, styrke organisationen og sikre finansieringen. Tag eventuelt udgangspunkt i mini-forretningsplanen, Social Business Model Canvas – en udgave som Vækstcenteret har tilpasset i forhold til det oprindelige Business Model Canvas, så der tages højde for forretningens sociale formål. Du finder en dansk og en engelsk version her:

2. Giv klap på skulderen og skab balancen mellem forretning og det sociale formål

Sociale iværksættere bruger rigtig mange timer på at ”være der” for de udsatte medarbejdere, de har ansat. Ofte skal de finde en balance mellem en produktivitet, der kan skabe en bæredygtig forretning og ansatte, der kan levere en arbejdsindsats på maksimalt to timer dagligt. Understøt entusiasmen for at gøre en social forskel for de udsatte. 

3. Skab kontakt til relevante instanser 

Den sociale iværksætter kan have et behov for at søge sparring internt i din kommune. Du kan hjælpe med at skabe kontakt til de relevante afdelinger i kommunen – måske de også kunne have glæde af et samarbejde med den socialøkonomiske iværksætter om produktudvikling. Eksempelvis indenfor sundheds eller plejesektoren.

4. Vejled til den rette finansiering

Hjælp med at udpege relevante fonde eller puljer, der kan sikre en opstartsfinansiering. Og hjælp med at definere en strategi, der kan skabe en bæredygtig indkomst på lang sigt.

5. Synliggør værdiskabelsen

Det er vigtigt, at den sociale iværksætter kan dokumentere sin værdiskabelse, når ikke den måles i kroner og ører. Hjælp den sociale iværksætter med redskaber og viden om, hvordan den sociale indsats kan måles – og dermed også synliggøres overfor potentielle kunder, banker og investorer. Her kan du blandt andet bruge følgende værktøjer:Sidst opdateret 18/01 2016