Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de spørgsmål, som vi oftest får.

Socialøkonomiske virksomheder

 • Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed tjener penge på almindelige markedsvilkår – men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte borgere og/eller finde svar på udfordringer inden for miljø, kultur og/eller sundhed.

Regeringen og Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder arbejder ud fra følgende definition:
”Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”

Målet skal altså være et andet end at skabe mest muligt profit til ejerne. Men ellers arbejder socialøkonomiske virksomheder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. De har samme ønske om at tjene penge og samme høje forventninger til medarbejderne.

For at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed, skal virksomheden leve op til fem kriterier:

 • Socialt formål
 • Væsentlig erhvervsdrift 
 • Uafhængighed af det offentlige 
 • Inddragende og ansvarlig ledelse 
 • Social overskudshåndtering

Læs mere om socialøkonomiske virksomheder her:

Om socialøkonomiske virksomheder

Se eksempler på forskellige socialøkonomiske virksomheder her:

Mød en socialøkonomiske virksomhed

Læs mere om registreringsordningen her:

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder


 • Findes der forskellige typer af socialøkonomiske virksomheder?

Socialøkonomiske virksomheder kan overordnet opdeles i to typer:

 • Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med en målgruppe. Her er målet at hjælpe udsatte ind på arbejdsmarkedet.
 • Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe/sag. Denne type socialøkonomisk virksomhed bruger deres indtjening til at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe – eller at arbejde for en sag, der gavner samfundet.

I begge grupper er der en bred vifte af forskellige målgrupper og formål. Samtidig er der mange socialøkonomiske virksomheder, der kombinerer flere forskellige formål – for eksempel fremmer ByBi bæredygtigheden i byen samtidig med, at den skaber beskæftigelse til hjemløse. Andre ansætter ussatte borgere i økologiske landbrug.

Virksomhederne arbejder inden for forskellige områder:

 • Socialt: Fx støtte til stofmisbrugere, utilpassede børn og unge, forebyggelse af kriminalitet og international udvikling
 • Beskæftigelse: Fx kompetenceudvikling f.eks. gennem særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), afklaring af erhvervsevne, jobtræning og jobskabelse til udsatte grupper
 • Sundhed: Fx pleje og støtte til grupper med fysiske og psykiske lidelser, patientorganisationer og almen oplysning til offentligheden.
 • Miljø: Fx klimatiltag, genbrug og oplysning om økologi
 • Kultur: Fx fremme af kunst og kultur. 

 • Hvor mange socialøkonomiske virksomheder findes der i Danmark?

Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder fandt i en optælling i 2013 knap 300 danske socialøkonomisk virksomheder. Tallet er et øjebliksbillede og giver ikke nødvendigvis det fulde overblik. Feltet er ungt, og der kommer hele tiden nye virksomheder til.

Der er 50 registrerede socialøkonomiske virksomheder (status 8. august 2015).

Her kan du inden længe finde de registrerede socialøkonomiske virksomheder og søge mellem deres produkter og sociale formål:

Find en registreret socialøkonomisk virksomhed

Her kan du læse mere om registreringsordningen:

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder


 • Kan du tjene penge på at drive en socialøkonomisk virksomhed?

Ja, det kan du godt. Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder på linje med alle andre og udbetaler løn til ledelse og medarbejdere.
Et af kriterierne for at blive registeret socialøkonomisk virksomhed er, at du håndterer dit overskud socialt. Det er vel og mærke først efter, at udgifter til drift og løn på almindelige markedsvilkår er afregnet.
Hvis din virksomhed bliver registreret som socialøkonomisk virksomhed, må du kun udbetale et begrænset udbytte til investorer i virksomheden.

Her kan du læse mere om registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder:

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder


 • Hvor mange ansatte på særlige vilkår kan jeg have i min socialøkonomiske virksomhed?

Ifølge rimelighedskravet skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.

Antallet af personer i virksomhedspraktik (herunder nytteindsats) og antallet af ansatte med løntilskud må således maksimalt udgøre:

 • 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, og herudover 
 • 1 person for hver 10 ordinært ansatte.
 • Personer ansat i fleksjob gælder hverken med som ordinært ansatte eller i antallet af ansatte med løntilskud.

Læs mere om beskæftigelse af udsatte ledige og rimelighedskravet:

Skab en socialt ansvarlig arbejdsplads


 • Hvor finder jeg information om socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med det samme som min virksomhed?

Her kan du finde eksempler på socialøkonomiske virksomheder:

Mød en socialøkonomisk virksomhed

Mød en leder i en socialøkonomisk virksomhed

Mød en nystartet socialøkonomisk virksomhed

I Vækstcentrets database over registrerede socialøkonomiske virksomheder kan du finde eksempler på en række registrerede socialøkonomiske virksomheder og finde information om deres varer og ydelser samt sociale formål. Virksomhedsprofilerne vil være synlige fra først i september 2015:

Find en socialøkonomisk virksomhed


 • Er der særlig lovgivning for socialøkonomiske virksomheder?

Nej, socialøkonomiske virksomheder fungerer indenfor samme lovgivning som traditionelle virksomheder.
Pr. 1. januar 2015 trådte Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder i kraft. Det er kun betegnelsen ’registreret socialøkonomisk virksomhed’, som loven beskytter.

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder


 • Hvordan kan jeg måle den sociale værdi, som min socialøkonomiske virksomhed skaber?

Dokumentation af den forskel din virksomhed gør er vigtig både over for kunder og samarbejdspartnere og kan bruges til eksempelvis fondsansøgninger og kommunale kontrakter. 

Her kan du læse mere om, hvorfor det er vigtigt at måle social værdi:

Hvorfor måle den sociale forskel, du gør? 

Her kan du finde værktøjer til måling af social værdi:

Værktøjer til at måle social værdi


Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder

 • Hvordan kan jeg bruge Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder?

Du kan bruge Vækstcentret, uanset om du er socialøkonomisk virksomhed, iværksætter, kommune eller konsulent.

Vi har samlet vores viden her på socialvirksomhed.dk, så vi vil bede dig om at starte her. Hvis ikke det rækker, guider vi dig gerne i den rigtige retning.

Du er også velkommen til at invitere os til at komme ud til et oplæg eller en workshop. Vi deler gerne ud af vores viden, og vi vil gerne i dialog.

Find kontaktoplysninger på Vækstcentrets medarbejdere her:

Medarbejdere


 • Hvilke projekter arbejder Vækstcentret på?

Vækstcentret arbejder på en række projekter, der alle er en del af regeringens indsats for socialøkonomiske virksomheder. Du kan læse mere om regeringens indsats her:

Om Vækstcentret


 • Kan jeg få direkte rådgivning hos Vækstcentret?

Nej. Vækstcentret yder ikke direkte rådgivning i eksempelvis, hvordan du bør drive din socialøkonomiske virksomhed eller udvikle din kommunes strategi for socialøkonomi.

Vi har en stor viden om socialøkonomi og guider dig gerne videre til relevant viden, som kan hjælpe dig videre.

Du finder vores kontaktinformationer her:

Medarbejdere

Ønsker du rådgivning til opstart eller drift af din socialøkonomiske virksomhed anbefaler vi dig at tage kontakt til dit lokale erhvervscenter eller regionale væksthus.


Registreringsordningen

 • Hvor kan jeg se, hvem der er registeret socialøkonomisk virksomhed?

I Vækstcentrets database over registrerede socialøkonomiske virksomheder kan du finde eksempler på en række registrerede socialøkonomiske virksomheder og finde information om deres varer og ydelser samt sociale formål. Virksomhedsprofilerne vil være synlige fra først i september 2015:

Find en registreret socialøkonomisk virksomhed


 • Hvordan kan min virksomhed blive en registreret socialøkonomisk virksomhed?

For at blive en registreret socialøkonomisk virksomhed skal virksomheden leve op til fem kriterier. Virksomheden skal:

 • 1. have et socialt formål,
 • 2. være erhvervsdrivende, 
 • 3. være uafhængighed af det offentlige, 
 • 4. være inddragende og have en ansvarlig ledelse, og 
 • 5. have en social håndtering af sit overskud. 

Registreringen som registreret socialøkonomisk virksomhed skal ske på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

virk

Du kan registrere virksomheden som en registreret socialøkonomisk virksomhed såvel i forbindelse med selve registreringen af virksomheden som ved en ændring af virksomhedens oplysninger.

Læs mere om registreringsordningen og de fem kriterier:

Regsitreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder


 • Skal min socialøkonomiske virksomhed registreres? 

Nej – en socialøkonomisk virksomhed har ikke pligt til at lade sig registrere som en registreret socialøkonomisk virksomhed. En socialøkonomisk virksomhed kan således benytte betegnelsen socialøkonomisk virksomhed uden at være registreret i henhold til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Hvis du registrerer virksomheden som en registreret socialøkonomisk virksomhed, er du berettiget til at bruge denne betegnelse i virksomhedens navn og markedsføring, og det vil fremgå her, at virksomhed er en registreret socialøkonomisk virksomhed:

virkdata


 • Skal jeg skifte virksomhedsform for, at min virksomhed kan blive registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed?

Ikke nødvendigvis. De fleste virksomhedsformer kan blive registrerede socialøkonomiske virksomheder.
De eneste virksomhedsformer, der ikke kan registreres som registrerede socialøkonomiske virksomheder er enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret ved sameje.

I forbindelse med stiftelsen af din virksomheden kan du således frit vælge mellem de øvrige virksomhedsformer og finde den virksomhedsform, der passer bedst til din forretning og dine behov.

Læs mere om de forskellige virksomhedsformer her:

Startvækst

Læs mere om registreringsordningen her:

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder


 • Er min virksomhed uafhængig af det offentlige, når den lever af at sælge til kommuner?

Et af kriterierne for at blive registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed er, at virksomheden er uafhængig af det offentlige. Ved vurderingen af, hvorvidt virksomheden er uafhængig af det offentlige lægges det betydelig vægt på, at virksomheden drives uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen eller driften, hvilket vil sige, at det offentlige ikke må have bestemmende indflydelse i virksomheden – hverken direkte eller indirekte. Ved indirekte skal forstås, at virksomhed ikke må være så afhængig af indtægter fra det offentlige, at det offentlige derigennem de facto har en bestemmende indflydelse.

Læs mere om kriterierne for at blive registreret her:

Kriterierne for socialøkonomiske virksomheder


 • Hvad betyder det, at min virksomhed skal være inddragende og ansvarlig?

Et af kriterierne for at blive registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed er, at virksomheden er inddragende og ansvarlig. Det betyder, at du skal forsøge at involvere dine ansatte, kunder, samarbejdspartnere og/eller interessenter, og at virksomheden bør udvise ansvarlighed i forhold til det sociale formål i virksomhedens forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Det er vigtigt at bemærke, at virksomheden såvel ved registreringen som løbende skal sikre, at virksomhedens er inddragende og ansvarlig i sit virke.


 • Hvad betyder det, at min virksomhed skal have et socialt formål?

Et af kriterierne for at blive registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed er, at virksomheden skal have et socialt formål. Begrebet socialt formål defineres bredt, og betyder, at virksomheden eksempelvis skal have et primært formål af samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds- miljømæssigt eller kulturelt sigte. Dette skal fremgå af vedtægter, stiftelsesdokument eller tilsvarende.

Et socialt formål kan eksempelvis omfatte:

For en målgruppe eller sag:

 • socialt sigte: eksempelvis støtte stofmisbrugere, udsatte børn, integration, kriminalitetsforebyggelse og international udvikling.
 • sundhedsmæssigt sigte: Eksempelvis pleje og støtte til grupper med fysiske og psykiske lidelser, patientorganisationer samt sundhedsoplysning til offentligheden.
 • miljømæssigt sigte: Eksempelvis fokus på oplysning om økologi, klima og genbrug.
 • kulturelt sigte: Eksempelvis fremme af kunst og kultur.

Med en målgruppe: Eksempelvis kompetenceudvikling, uddannelsestiltag, erhvervsevneafklaring, jobtræning, jobskabelse og beskæftigelse til udsatte grupper.


 • Hvordan skal jeg dokumentere, at min virksomhed opfylder betingelserne?

Du kan læse mere om dokumentationskravene her: 

”Vejledning om registrering af registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV)” (link indsættes snarest)


 • Hvad er kravene til afrapportering, hvis jeg vil registrere min virksomhed som registreret socialøkonomisk virksomhed?

Alle registrerede socialøkonomiske virksomheder skal som minimum udarbejde en årsrapport, der lever op til kravene i regnskabsklasse B.

Her kan du læse mere om kravene til virksomheders årsrapport som følger af årsregnskabsloven:

Kravene til den indsendte årsrapport

Derudover skal en registreret socialøkonomisk virksomhed årligt, i forbindelse med indsendelse af årsrapporten, rapportere om en række yderligere forhold, som skal være med til at sikre, at virksomhedens midler løbende anvendes i overensstemmelse med virksomhedens formål..

Du kan læse mere om indberetning her:

Sådan indberetter du løbende for at forblive registreret


 • Hvad er fordelene ved at lade sig registrere som en registreret socialøkonomisk virksomhed?

Der er endnu ingen dokumenterede fordele ved at lade sin virksomhed registrere, men en registreret socialøkonomisk virksomhed kan eksempelvis benytte blåstemplingen i virksomhedens markedsføring overfor kunder og investorer.

Der er 3 grunde til at registrere din socialøkonomiske virksomhed:

 • Du får det offentliges blåstempling af, at din virksomhed drives med et socialt formål.
 • Du får nye muligheder for finansiering, salg og samarbejder.
 • Du bliver en del af et stærkt brand for registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Her kan du læse mere om registreringsordningen:

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder

Her kan du finde eksempler på registrerede socialøkonomiske virksomheder:

Mød en socialøkonomisk virksomhed


Kommuner og socialøkonomi

 • Hvem skal jeg kontakte i min kommune vedrørende socialøkonomiske virksomheder?

Det er forskelligt, hvem og hvor ansvaret/arbejdet for socialøkonomiske virksomheder er placeret i kommunen. I nogle kommuner hører området under beskæftigelsesforvaltningen, hos nogle direkte i jobcenteret og andre steder i forskellige udviklingsafdelinger.

Da området stadig er nyt, er det heller ikke alle kommuner, der har en indsats/strategi på området.
Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder har en tæt dialog med mange kommuner om socialøkonomi og vil ofte kunne henvise dig til en ansvarlig i din kommune.

Læs mere om kommunernes indsatser for socialøkonomiske virksomheder.

Sådan arbejder kommunerne med socialøkonomi


 • Hvor kan jeg finde info om kommunernes indsatser?

Nogle kommuner har publiceret viden om socialøkonomi. Her på socialvirksomhed.dk kan du finde bred information om kommunernes indsatser. Du kan bl.a. læse hvilke 5 ingredienser, der skal til for at fremme en stærk kommunal socialøkonomisk indsats.

Her kan du finde eksempler på forskellige kommuners socialøkonomiske indsatser

Kommunale strategier og perspektiver


Opstart af socialøkonomiske virksomheder

 • Hvor kan jeg hente vejledning til opstart og drift af socialøkonomisk virksomhed?

Vækstcentret har udarbejdet en Socialøkonomisk Virksomhedsguide, der beskriver alt fra idé til drift og vækst af din socialøkonomiske virksomhed.

Socialøkonomisk Virksomhedsguide

Du kan også finde hjælp til opstart og drift af din socialøkonomiske virksomhed i dit lokale erhvervscenter eller regionale væksthus.

Sidst opdateret 06/01 2016