Anbefalingsrapport og bilag

Anbefalingsrapport og bilag fra Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder
Anbefalingsrapport fra Udvalget for Socialokonomiske Virksomheder
Anbefalingsrapporten er resultatet af Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheders arbejde. Rapporten beskriver Udvalgets 5 overordnede anbefalinger til, hvordan Danmark får flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder.
Appendiks 1 til anbefalingsrapporten fra Udvalget for Socialokonomiske Virksomheder
Udkast til lovforslag om registrerede socialøkonomiske virksomheder
Appendiks 2 til anbefalingsrapporten fra Udvalget for Socialokonomiske Virksomheder
Kortlaegning af socialokonomiske virksomheder i Danmark
Appendiks 3 til anbefalingsrapporten fra Udvalget for Socialokonomiske Virksomheder
Internationale erfaringer om socialøkonomi
Appendiks 4 til anbefalingsrapporten fra Udvalget for Socialokonomiske Virksomheder
Gældende lovgivning med relevans for socialøkonomiske virksomheder
Sidst opdateret 08/09 2014