Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap

Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap.
Sidst opdateret 05/08 2015