Reachi: ”Vi tror på, at Reachi kan blive forskellen mellem liv og død”

Pernille Skjødt og Ida Stougaard står bag virksomheden LinkAiders og har udviklet et kommunikationssystem, Reachi, til katastrofeområder, som fungerer uafhængigt af mobilmaster og satellitforbindelser. Projektet var de to kvinders fælles speciale som afslutning på uddannelsen til industrielle designere. Ideen fik i foråret Social Iværksætterpris 2015 på 50.000 kroner. Pernille Skjødt fortæller her om virksomhedens baggrund og visioner.

Af journalist Tina Juul Rasmussen

Hvordan opstod jeres forretningsidé?

"Vi startede projektet med at rejse til Filippinerne, der få måneder forinden havde været ramt af supertyfonen Haiyan. Interviews med Røde Kors-ansatte, frivillige og ofre gav os hurtigt et indblik i behovet for et alternativt kommunikationssystem. Muligheden for at kunne gøre en forskel og hjælpe ofrene for katastrofer har været vores motivation under hele specialet og er det stadigvæk. Det bærende produkt er enheder, som kan kommunikere fra katastrofeområder uafhængigt af telemaster, satellitforbindelser og strømforsyninger."

Vores mål er derfor at kunne redde liv og lindre lidelse for katastrofeofrene, så de hurtigere kan vende tilbage til et normalt liv igen.

"Enhederne kommunikerer via såkaldt mesh-teknologi, hvor hver enkelt enhed fungerer som en router. Når en katastrofe rammer, vil enhederne kunne kommunikere, selvom de almindelige systemer bryder sammen, og indrapportere data til en platform, der kan sortere informationerne og derved hjælpe nødhjælpsarbejderne til at vurdere, hvor der er mest brug for hjælp."

Hvorfor er jeres virksomhed socialøkonomisk?

"LinkAiders er en virksomhed med et socialt formål: At forbedre nødhjælpskoordineringen i kølvandet på en naturkatastrofe, hvor behovet er størst. Kommunikation og information er altafgørende for at kunne skabe et overblik over katastrofen og sikre, at den rette hjælp når frem til de rigtige steder - i tide! Vores mål er derfor at kunne redde liv og lindre lidelse for katastrofeofrene, så de hurtigere kan vende tilbage til et normalt liv igen."

Vores virksomhed befinder sig stadig i det første, spæde stadie, men vores vision er at realisere Reachi i tæt samarbejde med lokale nødhjælpsorganisationer, så det bliver en bæredygtig og udbredt løsning i katastrofeområder.

På længere sigt vil vi geninvestere overskud fra virksomheden i at skabe nye netværk og markeder i andre lande, som rammes af naturkatastrofer. Det særlige for Filippinerne, hvor vi er startet, er at de har et unikt struktureret netværk af Røde Kors-frivillige, som er afgørende for, at vores kommunikationsløsning kan fungere. Sådan et netværk skal vi bruge ressourcer på at opbygge i andre lande."

Hvad er jeres vision for virksomheden?

"De 50.000 kroner, vi vandt med Social Iværksætterpris,skal bruges på at færdigudvikle Reachi-prototyperne og på at rejse til Filippinerne for at teste dem. Lige nu venter vi også på svar, om vi får støtte fra pilotordningen for iværksættere, som vil sikrer os arbejdsro det første år.
Vores virksomhed befinder sig stadig i det første, spæde stadie, men vores vision er at realisere Reachi i tæt samarbejde med lokale nødhjælpsorganisationer, så det bliver en bæredygtig og udbredt løsning i katastrofeområder. Vi har indgået en samarbejdsaftale om projektet i Filippierne med Dansk Røde Kors, og vi håber på, at Reachi kan blive det kommunikationssystem, Internationalt Røde Kors bruger, så det kan blive udbredt til hele verden. Vi tror på, at Reachi kan blive forskellen mellem liv og død."

Sidst opdateret 26/08 2015