Hvorfor måle den forskel, du gør?

Når du dokumenterer den forskel, du gør i din socialøkonomiske virksomhed, viser du kunder, investorer og samarbejdspartnere, at du skaber social værdi.

Måling og dokumentation er, når du systematisk følger op på den forskel, din socialøkonomiske virksomhed gør for målgruppen.

For eksempel ved at følge op på, hvad der sker med målgruppen på langt sigt – eller at følge den enkeltes skridt på vej imod det, du gerne vil have dem til at opnå.

Hvorfor måle den forskel, du gør?

Fordelen ved at lave systematiske målinger er, at de giver et overbevisende billede af den forskel, virksomheden gør.

Systematisk måling af virksomhedens sociale værdi kan hjælpe dig til at:

  • Tiltrække investeringer: Dokumenteret social effekt gør det lettere at tiltrække donationer og ’sociale investeringer’. Hvis du kan vise, at du leverer, kan du tiltrække moderne sociale investorer. 

    Du har også et overbevisende argument i forhold til mere traditionelle fonde og puljer, fordi du har vist, at du formår at skabe forandringer.
  • ’Sælge’ og starte samarbejder: Dokumentation giver stærke ’salgsargumenter’ for den bevidste sociale forbruger – uanset om det er en kommune, en virksomhed eller en enkeltperson.

    Det kan også gøre det lettere at få et samarbejde i stand med en kommune, en virksomhed eller andre, når du har dokumenteret, at du gør en forskel.
  • Gøre den størst mulige forskel: Målinger af den værdi, I skaber, giver dig mulighed for at vide, præcis hvornår I gør den største forskel.

    Det betyder, at I har en klar idé om, hvad der virker godt og mindre godt for målgruppen.
Sidst opdateret 27/02 2015