Hvad er formålet med at måle den sociale værdi?

Du kan overordnet måle med to formål: For at følge med i og optimere den forskel, virksomheden gør – eller for at evaluere den forskel, den allerede har gjort.

Før du går i gang med at måle virksomhedens sociale værdi, skal du spørge dig selv: Hvad skal målingen bruges til?

Hvor stort omfang målingen skal have, afhænger selvfølgelig også af, hvor veletableret din virksomhed er.

Overordnet kan du måle med to formål:
 

  1. Måling for at optimere: For at følge med i og optimere den forskel, du gør.
  2. Måling for at evaluere: For at dokumentere den forskel, du allerede har gjort.

Det er en god idé at starte med at optimere virksomheden, før du måler for at evaluere den.

Måling for at optimere

Måling for at optimere giver et løbende overblik over, hvordan din socialøkonomiske virksomhed gør en forskel.

Målingen gør dig klogere på, hvad der virker og gør det let at justere indsatsen løbende, så virksomheden når de mål, der er beskrevet i din forandringsteori.

Målingen skal være enkel og til at overskue i hverdagen – og ikke nødvendigvis ’videnskabelig’ og dybdegående.

Det kan fx være et delmål, at en person i din målgruppe nu selv kan tage initiativ til at løse opgaver, som tidligere krævede introduktion. Det kan lede frem imod et mere overordnet mål om selvforsørgelse, som du har beskrevet i din måltrappe.

Samtidig følger du løbende op på, hvad du konkret har gjort for målgruppen – og om din indsats og dine resultater stemmer overens med dine planer.

Måling for at evaluere

Måling for at evaluere giver ’hårde beviser’ for den forskel, din socialøkonomiske virksomhed gør.

Her ser du på den langsigtede forskel, din virksomhed har gjort og de forbedringer, målgruppen har gennemgået.

En måling, der skal evaluere dit arbejde, skal være så troværdig som muligt. Derfor er det vigtigt at indsamle resultater systematisk og have tilstrækkeligt materiale til at kunne bevise, at resultatet ikke bare er ’et tilfælde’.

Det betyder dog ikke, at det kun er tal, der gælder – nogle ting kan bedre måles kvalitativt end kvantitativt.

Få hjælp udefra

Det kan være en god idé, at evalueringen laves af andre end dig selv. Du kan søge puljer og fonde om midler til at få lavet evalueringer.


Sidst opdateret 31/03 2015