Inddrag folk omkring dig

Det er naturligt at inddrage din målgruppe, medarbejderne og samarbejdspartnere fra fx kommunen, når I skal beskrive virksomhedens sociale mål og sætte ord på, hvordan I vil nå dem.

Menneskerne i din målgruppe ved oftest bedst selv, hvad de har brug for.

Derfor er det en god idé, at de selv er med til at beskrive de mål, der giver mening for dem. Jo flere ord, de sætter på målene, jo bedre kan du definere din forandringsteori og de arbejdsmåder, der passer til jeres behov.

Samarbejde i Grantoftegård
Her samarbejder medarbejdere fra Grantoftegård om at måle og dokumentere den sociale værdi som virksomheden skaber i det daglige.

Tænk som et team

Du arbejder ikke alene.

Det er vigtigt, at virksomhedens medarbejdere og eventuelle frivillige bliver inddraget i den forandringsproces, der foregår i organisationen.

Medarbejderne og de frivillige kan ofte byde ind med dyrebare erfaringer og idéer, der kan bruges i måltrappen og forbedre kvaliteten af jeres arbejde.

Brug dem også til at finde ud af, hvad der er realistisk og giver mening, når I senere skal udvikle indikatorer.

Samarbejdspartnere har værdifuld viden

Det er også en god idé at tale dine mål og din forandringsteori igennem med dine interessenter: Samarbejdspartnere, investorer og lokalsamfund.

De kan pege på oplagte behov og muligheder, der kan styrke og skubbe jeres arbejde i den rigtige retning.

Når du inddrager folk omkring dig, er det generelt med til at skabe fælleskabsfølelse og få flere ’med på vognen’, der føler et ansvar.

Det kan også være med til at skabe lokal forankring.

last modified Aug 06, 2015