Brug forandringsteori til at få overblik over din virksomheds sociale værdi

Det kræver klare mål at dokumentere værdien af din socialøkonomiske virksomhed. Brug forandringsteori som hjælp til at følge op på, om du når dem.

For at kunne måle dit arbejde er det vigtigt, at du er helt skarp på, hvad du gør, og hvordan det skaber en forandring.

Det er det, man kalder en forandringsteori.

En god, konkret forandringsteori gør det let at fortælle – eller ’sælge’ – historien om den forskel, I gør.

Den sikrer også, at du og dine medarbejdere får tænkt jeres arbejdsmetoder grundigt igennem og har en fælles forståelse af, hvad I gør.

3 trin mod at skabe forandring:

Ved at følge de 3 trin ved du præcis, hvad der er det centrale i jeres arbejde.

  • Vær konkret.  Den gode forandringsteori er klar og overskuelig. Den skærer ind til kernen af det, I gør. Undgå generelle overskrifter såsom: ’Målgruppen får hjælp, vejledning og empowerment’, etc. Hvis virksomheden er meget stor og igangsætter mange initiativer, er det bedst, at I koncentrerer jer om ét område ad gangen og beskriver det klart.
  • Formulér, hvad lige netop din målgruppe har brug for. 
  • Beskriv, hvordan netop din socialøkonomiske virksomhed opfylder det behov. Det skal være klart for dig selv og andre, der ser teorien, hvad der skal gøres for at nå jeres mål. Når du arbejder på at forandre verden, gør du noget, som du regner med fører til en bestemt forandring. Gør det klart, hvad du regner med, der vil ske, når jeres indsatser er sat i gang.

Inddrag hele virksomheden

Det er vigtigt at alle de, der er en del af jeres arbejde, ved præcis hvad I gør og hvorfor.

Forandringsteorien er et fælles redskab for dig, dine ansatte og dine frivillige. Derfor er det bedst, at I laver den sammen.

Læs mere om at inddrage folk omkring dig i dit arbejde.

Beskriv hvert skridt på vejen til dit mål og lav indikatorer for den forandring, du skaber

Når du er skarp på din forandringsteori er det nyttigt at beskrive skridt for skridt, hvordan du opnår dine mål.

Læs mere om at udarbejde måltrapper.

For at se, at du opnår det, du har planlagt, skal du udarbejde indikatorer. Med dem kan du måle præcis hvor stor forandring, du skaber.

Læs mere om at udarbejde indikatorer for dit arbejde.

Sidst opdateret 13/11 2014