Måling af social værdi med indikatorer

Indikatorer er et instrument, der kan bruges til at vise det, der ikke kan måles direkte – fx bedre livskvalitet og bedre selvværd.

Hvordan måler man, om en person har fået bedre livskvalitet eller er mindre socialt isoleret?

Indikatorer beskriver noget, der ikke kan måles direkte ved at se på de ting, der faktisk kan måles, der følger i kølvandet på det, man vil måle.

Et eksempel på brug af indikatorer

At arbejde og være en del af et fællesskab i en socialøkonomisk virksomhed kan give større livskvalitet, bedre netværk og selvværd. Man kan ikke måle det direkte. Men der er ting, der følger med, som man kan måle.

En indikator for øget livskvalitet kan fx være, at folk svarer, at de har det bedre, når man spørger. På længere sigt kan det være, at folk oplever færre sociale problemer, der ofte er forbundet med lav livskvalitet og dårligt selvværd, end andre med en lignende baggrund.

Indikatorer kan være helt konkrete måder at finde ud af, hvor du er på din måltrappe.

Indikatorer kan også bruges til langsigtet at følge den forandring, du skaber.

Registrér din indsats

For at kunne vide, om det er din indsats, der har gjort en forskel, skal du vide, hvad du har gjort.

Derfor er det vigtigt, at du finder en måde at registrere, at du gør det, du har ’lovet’ i din forandringsteori. Her er det vigtigt at finde nogle få ting, som hurtigt kan registreres i en travl hverdag.

Med tiden kan du på denne måde følge sammenhængen mellem det, du har registreret, at du har gjort og din målgruppes bevægelse op ad måltrappen.

Husk, at de indikatorer, du vælger, skal passe til formålet for din måling.

Sidst opdateret 31/03 2015