Skab en socialøkonomisk virksomhed med integrationsfremmende formål

Kan man drive en virksomhed, der skal levere mad, design eller konsulentbistand samtidig med, at man skaber øget integration og beskæftigelse? Svaret er ja, lyder det fra en række socialøkonomiske iværksættere.

Af kommunikationskonsulent i Foreningen Nydansker, Helle Thorbøl Møller

I Danmark er der kommet en øget beskæftigelsespolitisk interesse for socialøkonomiske virksomheder og deres evne til at bidrage til et mere inkluderende arbejdsmarked. Mød en række socialøkonomiske iværksættere, som arbejder med at skabe integration og bringe etniske minoriteter i beskæftigelse.

Hånd med hennaskrift igang med madlavning

Eksempler på sådanne virksomheder er ’Comeback Consult’, hvor konsulenter sælger konsulentydelser til offentlige institutioner med afsæt i deres egne erfaringer fra en fortid på kanten af samfundet eller ’MadMobilen’, der er en mobil madcafe, hvor maden laves af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Kunsthåndværk fra I Tråd Med Verden

”Der findes danske borgere, der er kommet til landet som flygtninge og indvandrere, som oplever, at deres kompetencer ikke er efterspurgt eller bliver bragt i spil. Her går vi gerne foran og viser, hvordan man kan udvikle beskæftigelsesrettede indsatser, der tager udgangspunkt i og videreudvikler de kompetencer, borgerne kommer med, ” fortæller Jeppe Garnak, initiativtager bag MadMobilen.

Inspiration til den lokale integrationsindsats

Vil du vide mere om, hvordan socialøkonomiske virksomheder som metode kan bidrage til at skabe øget integration og beskæftigelse i den lokale integrationsindsats? Så dyk ned i følgende cases:

MadMobilen

Send Flere krydderier

Comeback Consult

I Tråd Med Verden

Beskæftigelsesfremmende formål

Integration af etniske minoriteter er omdrejningspunkt for alle de 4 socialøkonomiske virksomheder. Målet er, at flere undgår marginalisering og kommer ind på arbejdsmarkedet via fx:

  • Undervisning/uddannelse
  • Kompetenceudvikling
  • Jobtræning 
  • Helt regulære jobs, hvor målgruppen finder livsglæde og større selvværd ved at kunne forsørge sig selv.
Sidst opdateret 28/09 2015