Send Flere Krydderier rykker kvinder tættere på arbejdsmarkedet

Cateringfirmaet Send Flere Krydderier ansætter minoritetskvinder, der har svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarkedet. Trods det sociale aspekt er det afgørende at kunne konkurrere på markedsvilkår.

Af kommunikationskonsulent i Foreningen Nydansker, Helle Thorbøl Møller

Kunder foran Send flere krydderierEn duft af krydret mad spreder sig fra Send Flere Krydderier i Blågårdsgade nummer 3. Et madsted som så mange andre i kvarteret. Og så alligevel ikke. Stedet udgør nemlig en socialøkonomisk virksomhed, der opkvalificerer socialt udsatte etniske minoritetskvinder for at forbedre deres muligheder for at komme ud på det danske arbejdsmarked.

(..)her giver vi plads til den enkelte kvinde og møder hende dér, hvor hun er i forhold til kompetencer og ressourcer.

Fleksible arbejdsforhold er afgørende

”Der findes en gruppe kvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet på grund af sproglige barrierer, mangelfuld uddannelse og erhvervserfaring, og som har svært ved at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Det laver vi om på i Send Flere Krydderier, for her giver vi plads til den enkelte kvinde og møder hende dér, hvor hun er i forhold til kompetencer og ressourcer, ” fortæller Julie Takla Lie-Nielsen, der er ankerkvinde og forretningsudvikler.

”Vi tror på, at alle kan være en ressource for vores samfund, hvis de bare får chancen for det. Vores erfaring er, at mange etniske minoritetskvinder besidder en udbredt grad af uformelle køkkenfaglige kompetencer, som vi ønsker at formalisere, ” siger hun.

Kvinde laver samosa hos Send flere krydderier

Fokus på professionalisering

Udfordringen ligger i at skabe en rummelig og fleksibel arbejdsplads, der samtidig er effektiv nok til at overleve på markedet. Kvindernes eksisterende køkkenkompetencer skal afprøves, udvikles og formaliseres. Det sker gennem deltagelse i et forløb med socialpædagogiske, sundhedsfremmende, køkkenfaglige og arbejdsmarkedsforberedende aktiviteter.

Suppeproduktion hos Send flere krydderier

”Vi har fokus på rummelighed, men som i alle andre virksomheder er det også helt essentielt at styrke virksomhedens økonomiske bæredygtighed. Det gør vi dagligt gennem professionalisering og opkvalificering af vores køkkenpersonale og optimering af arbejdsgange, ” fortæller Julie Takla Lie-Nielsen og understreger endnu en pointe:

”Vi skal kunne overleve som virksomhed, men det det betyder også noget, at vi ikke er endnu et aktiveringsprojekt. Det er et arbejde, hvor vi tjener penge. Kvinderne er her ikke, fordi vi synes, det er synd for dem. De er her for at arbejde, og fordi de er dygtige til det, de laver. Det ligger der en stor værdi i for dem. ”

Læs mere om den socialøkonomiske virksomhed:

Send flere Krydderier 

Sidst opdateret 10/12 2015