Bedømmelseskriterier

Din forretningsidé bliver bedømt ud fra en række kriterier, blandt andet hvordan din idé kan skabe en social forandring, og hvordan den skaber indtægt. Læs kriterierne her og følg dem når du laver din ansøgning til Social Iværksætterpris 2015.

Idéen: Hvor godt er idéen beskrevet?

Står det sociale aspekt klart beskrevet? Er historien bag idéen relevant i en social sammenhæng? Kan historien bruges til markedsføring?

Skalerbarhed: Er effekten af idéen skalerbar?

Hvor skalerbar er idéen i forhold til udfordringens størrelse?

Dokumentation af effekten: Har holdet bevist, at deres idé kan bidrage til at løse udfordringen?

Har du dokumenteret effekten af idéen?
Har du data, der bakker påstanden op?

Omsætning: Hvordan vil virksomheden skabe indtægt?

Er der gjort rede for mulige salgsmuligheder? Har du snakket med kunder, der har vist interesse i køb af virksomhedens produkt/ service? Hvor stærk er synergien mellem indtægt og det sociale formål?
Har du været innovativ i  måden at kombinere alternative finansieringskilder?

Organisationsform: Har ansøgere overvejet virksomhedstype?

Har du overvejet, hvilken virksomhedstype der vil passe bedst til strategien? Hvordan skal virksomhedens ledelse og profithåndtering bidrage til at støtte det sociale formål?

Samarbejder og partnerskaber: Har du overvejet, hvem de vil samarbejde med for at skalere effekten af arbejdet?

Har du været innovativ i din beskrivelse af den måde, virksomheden skal involvere interessenter, og den måde den skal udnytte relevante aktørers viden og ressourcer?

Hvad er din overordnede vurdering af forretningsidéen?

Sidst opdateret 16/12 2014