Guide til idébeskrivelse

Du skal indsende en beskrivelse af din forretningsidé og den sociale forandring, du forestiller dig, den vil skabe. Her guider vi dig til at skrive en god ansøgning.

Din ansøgning til at deltage i finaleeventet for Social Iværksætterpris 2015 skal indeholde en beskrivelse af din forretningsidé og den sociale forandring, du forestiller dig, den vil skabe.

Kort præsentation (max ¼ side)

Den korte præsentation er en kort opsummering af din forretningsidé.
Hvad er kernen i din ide? Hvad er produktet, kunden, målgruppen og den sociale udfordring, som din idé vil adressere?

Introduktionen bør give en præcis beskrivelse af kernen i din idé og fange læserens opmærksomhed. Denne sektion skrives ofte til sidst, efter alle detaljer i beskrivelsen er blevet beskrevet.

Den sociale udfordring (Hvordan vil du skabe positiv social forandring) (1/2 side)

 • Hvilken social udfordring forsøger dit produkt og service at løse?
 • Hvor stor er den sociale udfordring – hvor mange personer kæmper med problemet?
 • Hvad er omkostningen af idéen – for personen der har problemet og for samfundet?
 • Hvordan afhjælper din idé problemet? Har du bevis på, på at dit koncept skaber positiv social forandring for målgruppen?

Produkt og/eller service (Hvordan vil du skaffe indtægter) (1/2 side)

 • Baggrund: Beskriv hvilket problem din kunde har
 • Forretningsidé: Beskriv din idé i forhold til kundegruppen du gerne vil servicere eller sælge til
 • Værdi: Beskriv hvordan din idé er unik, og hvordan den skaber værdi for kunden.

Marked og kunden

 • Marked: Beskriv hvilket marked du vil operere i. Vurder størrelsen på markedet, og hvor hurtigt det vil vokse (hvis det er relevant)
 • Kundeprofil: Beskriv den typiske kunde. Vær specifik hvis det er muligt og navngiv kunder, hvis det er virksomheder. Vi anbefaler, at du har kontaktet potentielle kunder og spurgt dem, om de vil købe dit produkt eller service.

Industri og konkurrence (1/4 side)

 • Konkurrenter til dit produkt/ service: Identificer og beskriv andre virksomheder på markedet/ indenfor industrien. De kan være store som små, lokale eller multinationale. Hvem er de primære konkurrenter og hvis muligt, hvad er deres markedsandel?
 • Konkurrenter til den sociale udfordring: Hvem arbejder i øjeblikket på den udfordring, din virksomhed vil forsøge at løse? Hvordan vil du gøre det bedre end dem?
 • Strategiske partnere: Kunne nogle af dine konkurrenter blive strategiske partnere i stedet? Er der andre relevante partnerskaber?

Din organisation (1/4 side)

 • Hvilken type virksomhed er den rigtige for din idé  - en NGO, socialøkonomisk virksomhed eller ordinær virksomhed? 
 • Har du overvejet om ledelsesstil og håndtering af overskud skal indarbejdes så det støtter det sociale formål?
 • Påtænker du at involvere interessenter i arbejdet eller ledelsen af virksomheden?
Sidst opdateret 16/12 2014