Modul 3: Drift

Din virksomhed er startet op. Nu gælder det den daglige drift.

Du kan finde en række værktøjer på Startvækst, der kan hjælpe dig med at styre den daglige drift. Det kan være en god ide at etablere faste opfølgningsmøder med din revisor og eventuelt din lokale erhvervsudviklingskonsulent.

Værktøjer du kan bruge til at styre den daglige drift

3.1 Ansæt medarbejdere fra socialt udsatte grupper

Mange socialøkonomiske virksomheder er rummelige virksomheder, der ofte arbejder med personer på kanten af det etablerede arbejdsmarked. At skabe en socialt ansvarlig arbejdsplads kan handle om at skabe en god arbejdsplads med høj trivsel, lavt sygefravær og gode muligheder for kompetenceudvikling.

Skab en socialt ansvarlig arbejdsplads

Hvis du ser din virksomhed som en rummelig virksomhed, der gerne vil gøre udsatte til ansatte, så kan du finde en stor mængde nyttig viden hos Netværks - og Videnshuset for Socialt Ansvar, Cabi.

På Cabi's hjemmeside kan du blandt andet læse om:

  • Dine muligheder for at ansætte på særlige vilkår: Fx fleksjob, jobrotation, løntilskud, praktik mv.
  • Fordelene i at samarbejde med dit lokale jobcenter
  • Andre virksomheders erfaringer med at skabe en rummelig arbejdsplads
  • Viden om ansættelse af specifikke målgrupper: Fx socialt udsatte, personer med funktionsnedsættelse mv.
  • At skabe et godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær

Alternativt kan du gå i dialog med dit lokale jobcenter.

3.2 Løbende dokumentation skaber unikt socialt brand

Hvad enten du sælger håndsyede puder eller IT-ydelser, er dit brand, de historier du fortæller og din markedsføring afgørende for at skabe en succesfuld forretning.

Den sociale effekt din virksomhed har, kan være netop dit største markedsføringsmæssige aktiv. Det er derfor væsentligt at indarbejde en systematik i den måde du driver din virksomhed på. Ved at opsamle viden og dokumentere din virksomheds sociale effekter, kan du sikre dig et unikt udgangspunkt for at markedsføre din virksomhed.

Virksomhedens sociale brand er den samlede opfattelse af virksomheden, dens sociale indsats og dens produkter hos kunder, samarbejdspartnere, brugere og alle andre, du gerne vil have en effekt på.

3.3 Gør det til en rutine at registrere din sociale værdi

Dokumentationen du samler op, kan bruges til mange ting:

  • Redskab til at forbedre arbejdet
  • Tiltrække investeringer
  • Videndeling: Andre kan lære af det – og din målgruppe kan have glæde af at se beviset for de sociale forandringer, de har oplevet.

Måling af social værdi

Sidst opdateret 09/03 2015