Forretningsplan

Forretningsplanen er særligt vigtig for en social iværksætter, fordi du som socialøkonomisk virksomhed både skal skabe og dokumentere økonomisk og social værdi. Din forretningsplan bliver således dit styringsværktøj, din virksomheds ”kerne” og den korteste måde at kommunikere din forretning på.

2.1 Den socialøkonomiske forretningsplan – dit styringsredskab

Forretningsplanen er din 'drejebog' og fortæller, hvordan din virksomhed hænger sammen og er ofte en forudsætning for at overbevise din bank, dine investorer og dine samarbejdspartnere om, at din idé bygger på en holdbar plan.

Forretningsplanen består af din vision og mission, dine målgrupper, dine produkter og services, din organisation, dine budgetter, dine markedsføringsplaner og dine risikovurderinger.


Arbejdet med din forretningsplan hjælper dig med at:

  • Forstå og beskrive din virksomheds kerneydelser, målgruppe og produkt/service. 
  • Forstå, hvad der skal til for, at du kan lykkes. Og hvad faldgruberne er.
  • Fortælle den skarpe historie om din virksomhed til kunder, partnere og investorer.
  • Udvikle og forbedre din virksomhed.
  • Tilpasse din forretningsplan til en virkelighed i konstant forandring.

2.1.1 Hvornår skal du lave en forretningsplan?

Forretningsplanen er obligatorisk, når du har et behov for at demonstrere over for banken eller over for en potentiel investor, at de roligt kan give dig et lån eller skyde penge i din virksomhed.

Før du går i gang, betaler det sig at gå i dialog med banken eller investoren. Hvad forventer de af en god forretningsplan? Hvad er særligt vigtigt for den type virksomhed, du har? 

2.1.2 Hvad kan en god socialøkonomisk forretningsplan?

Det er ofte en barriere, for en socialøkonomisk iværksætter eller virksomhed at skulle forklare virksomhedens ”dobbelte bundlinje” i en traditionel forretningsplan. Derfor får du her nogle input til, hvordan en forretningsplan kan sammensættes, så den også indeholder din virksomheds sociale formål.  

  • Demonstrere overblik over de mange aspekter, udfordringer og risici, der er indeholdt i at starte og drive en socialøkonomisk virksomhed.
  • Demonstrere grundige overvejelser om, hvordan din virksomhed kan lykkes med at gå fra idé eller nylig opstart til en solid forretning. 
  • Demonstrere økonomisk sans og bæredygtighed, så det er tydeligt, at den sociale ildsjæl og idealist i dig ikke overskygger den forretningsmæssige fornuft. Der skal udarbejdes et holdbart budget. Dette kan din lokale erhvervsservicekonsulent hjælpe med. 
  • Demonstrere social værdi og særligt, hvordan netop din virksomhed kan skabe social værdi. Samt hvordan du har tænkt dig at måle, om det lykkes.
  • Demonstrer hvordan din virksomheds social aspekt beriger forretningen - og omvendt.

Hvordan kan du systematisk dokumentere den sociale værdi, din virksomhed skaber?

2.1.3 Samarbejdspartnere: Strategiske partnerskaber

Socialøkonomiske virksomheder opererer ofte på tværs af det offentlige, private og civile samfund. I denne sammenhæng er det brugbart for dig at få identificeret, hvem bidrager til at fremme jeres formål? Hvem er vigtige for, at forretningsplanen kan realiseres?

Det er ofte en barriere for en socialøkonomisk virksomhed, hvis den er opstået som en filantropisk idé – af og til med en uklar interessenthåndtering med manglende strategisk fokus på udvikling af virksomhedens økonomiske bæredygtighed. Overvej derfor hvilke kompetencer virksomheden har behov for, for at skabe den ønskede sociale forandring.

Du kan tage kontakt til din lokale erhvervsservice, eller dit regionale væksthus, med henblik på at få foretaget en 360 graders vurdering af din virksomheds kompetenceprofil, og herigennem afdække hvilke partnerskaber, der kan gøre din virksomhed stærkere og bedre økonomisk funderet. De fleste kommunale og regionale erhvervskonsulenter kender redskabet, ”Væksthjulet til socialt iværksætteri”, og vil kunne hjælpe dig med denne afklaring.

Sidst opdateret 20/01 2016