Kapital

Du har brug for kapital til at starte – eller udvide – din socialøkonomiske virksomhed. Måske er du heldig selv at kunne fremskaffe midlerne. Hvis ikke, så skal du ud på lånemarkedet.

2.3 Hvis du skal skaffe startkapital til din virksomhed

Långivere og investorer har ofte lille eller slet ingen erfaring med socialøkonomiske virksomheder. Derfor kan de være usikre på, om det kan lade sig gøre at opfylde kriterierne for en socialøkonomisk virksomhed og samtidig skabe en økonomisk bæredygtig forretning.

Det kan det godt. Og det er din opgave at overbevise dem om det.

Der findes flere typer af finansieringsmuligheder, som du kan bruge til din socialøkonomiske virksomhed:

  • Dig selv og dit netværk (familie, venner, crowdfunding etc.)
  • Lån og Kassekredit
  • Investering (Business Angels, investorer)
  • Økonomisk støtte (offentlige og private fonde)

2.3.1 Dig selv og dit netværk

Den første finansieringskilde, du kan overveje, er dig selv og dit netværk.

Når du skal overbevise andre om at lægge penge i din virksomhed, vil der blive set på, om du selv risikerer noget. Derfor er det en god idé at begynde at lægge penge til side, mens du planlægger din socialøkonomiske virksomhed.

Venner og familie kan også være en kilde til finansiering af opstarten. Selvom der måske er tale om mindre beløb, kan økonomisk opbakning fra venner og familie være med til at overbevise andre om potentialet i din virksomhed. Træd dog varsomt her og rådfør dig med juridiske kompetencer, der kan sikre overblikket over konsekvenserne, hvis pengene tabes.

Du kan også udvide dit netværk til at være endnu bredere: Crowdfunding er en forholdsvis ny kilde til finansiering, hvor mange mennesker igennem en online-portal investerer et lille beløb i din virksomhed mod at få varer eller et mindre udbytte.

Den danske crowdfunding platform Boomerang

Vækstfondens crowdfunding indsigt 

Dansk crowdfunding forening

Tip:

Opret en iværksætterkonto hvor du kan trække indskuddene fra i skat

Husk at afstemme dine behov med dit netværks forventninger om tilbagebetaling, så de ikke skal have pengene tilbage, når du har mest brug for dem. Overvej at lave en skriftlig aftale, så der ikke opstår misforståelser.

2.3.2 Lån eller kassekredit i banken

Det er pengeinstituttet, der afgør, om det vil låne kapital til din virksomhed. Det gør det på baggrund af en vurdering af virksomhedens forretningsmodel, forretningsplan, størrelsen på egenkapitalen og den sikkerhed, din virksomhed kan stille for lånet.

Når du skal i banken eller et andet pengeinstitut som social iværksætter, skal du vide, at din rådgiver nok ikke har det store kendskab til socialøkonomiske virksomheder.

Derfor vil de være særligt opmærksomme på den økonomiske bæredygtighed ved netop din forretningsmodel. Forbered dig derfor grundigt og hav alt nødvendigt materiale klar inden mødet.

Tip:

Find det helt rigtige pengeinstitut, som forstår formålet med din virksomhed, og som du løbende kan bruge som sparringspartner. Det kan fx være pengeinstitutter med et socialt formål eller med fokus på at fremme forretningslivet i lokalområder.

Sørg for at forhandle en god udlånsrente. Den kan spille en stor rolle for økonomien i din virksomhed.
Medbring detaljeret forretningsplan og et budget

Skabelon til forretningsplan

2.3.3 Tiltræk investeringer til din socialøkonomiske virksomhed

Tiltrækning af investeringer bliver gennemgået mere detaljeret i modul 4: Vækst

2.3.4 Økonomisk støtte fra det offentlige og det private

Socialøkonomiske virksomheder har gode muligheder for at få økonomisk støtte. Det kræver dog ansøgninger og dokumentation, der kan være tidskrævende. Til forskel fra almindelig finansiering og investering, skal den økonomiske støtte ikke betales tilbage. Det er dog en god tommelfinger regel at søge ekstra støtte i den samlede ansøgning, til at imødegå den øgede administrative byrde.

Socialøkonomiske iværksættere og virksomheder kan få økonomisk støtte fra både offentlige og private støtteprogrammer og fonde. Socialøkonomiske virksomheders kombinerede fokus på forretning og almennyttigt formål gør, at du både kan søge støtte til at vækste forretningsdelen og stadig nå det sociale formål. Den sondring er vigtig, når du skal ud og finde støttekilder.

Bor du i én af de 56 danske kommuner, der er udvalgt til at modtage landdistriktsstøtte, kan du også finde støtte til dit sociale formål ved at kigge nærmere på:

LAG-midlerne

Vækstguiden

Tip:


  • Ønsker du at søge økonomisk støtte, skal du være opmærksom på, at der ofte skal afsættes væsentlig tid til administration, ansøgningsprocedurer, afrapporteringskrav etc.
  • Nogle støtteprogrammer indeholder store økonomiske beløb, vær sikker på at din virksomhed kan håndtere så stort et tilskud, da tilskuddets størrelse ofte står mål med administrationsbehovet.
  • Oversigt over fonde, puljer og støtteordninger

 

Sidst opdateret 20/01 2016