Q&A - spørgsmål & svar

Har du et spørgsmål i forbindelse med Vækstudfordringen? Måske kan du finde svaret her...

1. "Kan jeg søge, selvom min virksomhed kun lever op til nogle af kriterierne?"

Nej. Din virksomhed skal leve op til alle kriterierne for at ansøge om at deltage i Vækstudfordringen.

2. "Hvad vil det sige at være 'økonomiske levedygtig' og 'uafhængig af løbende støtte'? Min virksomheds forretningsmodel er bygget op om salg til det offentlige – er det støtte?"

Det er underordnet, hvem du sælger til – privat eller offentlig kunde. Det vigtigste er, at din virksomheds indtjening i længden primært skal basere sig på salg af produkter/ydelser, så virksomhedens overlevelse ikke er afhængig af offentlig eller privat støtte. 

Hvis din virksomhed i dag er afhængig af støtte for at overleve, vil vi se på virksomhedens konkrete planer for fremtiden - arbejder den altså hen imod at styrke salget af produkter/ydelser og mindske afhængigheden af støtte.

 3. "Skal jeg have en detaljeret forretningsplan for at kunne ansøge?"

Nej, men du skal have de vigtigste detaljer på plads. Du skal have et overblik over, hvordan din virksomhed hænger sammen, og hvordan omsætningen bliver skabt. Deltagelse i Vækstudfordringen handler om at kunne præsentere din virksomheds idé, planer og potentialer kort og præcist. 

4. "Min virksomhed har bruge for al den hjælp den kan få – hvor meget sparring kan jeg få?"

Kvalificerer din virksomhed sig til Vækstudfordringen, vil du modtage gode råd og sparring på den indledende pitch-træningsdag. Med udgangspunkt i resultatet af pitch-træningsdagen vil du få opfølgende tilbud om sparringsmuligheder fra CONNECT Denmark, fx i form af et Springboard. 

5. "Hvordan kan jeg bruge CONNECT Denmark efter Vækstudfordringen – og er det gratis?"

Du kan bruge CONNECT Denmark yderligere, hvis din virksomhed har fået adgang til at deltage i et sparringsforløb efter pitch-træningsdagen. Dette vil foregå efter CONNECT Denmarks normale kriterier og på lige fod med andre virksomheder i netværket. Læs mere om CONNECT Denmarks på deres hjemmeside: www.connectdenmark.com

6. "Kan jeg få input til min ansøgning fra Vækstcenteret eller CONNECT Denmark, inden jeg ansøger?" 

Nej. Hverken Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder eller CONNECT Denmark kan eller må hjælpe dig med din ansøgning.

7. "Hvad er forskellen på Vækstudfordringen og Det Sociale Vækstprogram?"
Det Sociale Vækstprogram er et 5-måneders intensivt forretningsudviklingsforløb, hvor deltagende socialøkonomiske virksomheder får tæt og individuel sparring til at udvikle deres forretning. Deltagerne får blandt andet tilknyttet en fast forretningsudvikler og deltager i camps og kurser cirka 2 dage om måneden. Det Sociale Vækstprogram er for socialøkonomiske virksomheder, der beskæftiger udsatte borgere.

Vækstudfordringen er et langt mindre omfattende tilbud, hvor du kan teste din forretningsidé samt plan for vækst og afklare dine videre sparringsbehov. Vækstudfordringen er for socialøkonomiske virksomheder med et socialt, beskæftigelsesmæssigt, miljømæssigt, sundhedsmæssigt eller kulturelt formål.

8. "Kan min virksomhed deltage i både Vækstudfordringen og Det Sociale Vækstprogram?"

Der er ikke noget i vejen for, at en virksomhed kan deltage i begge tilbud/programmer. Det vil dog i udgangspunktet ikke være hensigtsmæssigt, at dette sker på samme tid.

Deltagelse i Vækstudfordringen vil for nogle virksomheder være nyttigt i forhold til efterfølgende at søge om deltagelse i, og drage nytte af, Det Sociale Vækstprogram. Omvendt vil det også være muligt for en virksomhed, der tidligere har deltaget i Det Sociale Vækstprogram, at deltage i Vækstudfordringen.

9. "Kan jeg deltage i Vækstudfordringen, selv om min virksomhed kun lige er startet?"

Ja. Du kan deltage, uanset om din virksomhed er lille eller stor - ny eller gammel. Det vigtige er, hvor du er på vej hen.

Vi vurderer indkomne ansøgninger med udgangspunkt i de opstillede kriterier. Du vil på lige fod med andre ansøgere blive bedømt efter om du er en socialøkonomisk virksomhed, der har:

  • Har vækstpotentiale
  • Er (eller kan blive) økonomisk levedygtig
  • Er vækstklar og motiveret
  • Leverer samfundsmæssig effekt.

10. "Hvad vil det sige at have et 'uudnyttet vækstpotentiale'?"

At din virksomhed har en form og et salgbart produkt, der gør, at virksomheden kan vokse – både i omsætning og antal ansatte.

Aktiviteterne i din virksomhed skal skabe positive samfundsmæssige resultater. En styrket forretningsdrift og vækst i din virksomhed igennem øget salg, skal hjælpe virksomheden til at styrke disse resultater, eksempelvis ved at ansætte flere udsatte borgere.

11. "Hvad betyder 'samfundsmæssig effekt'?"

Med”samfundsmæssig effekt” mener vi den positive forandring, som din virksomhed skaber på enten det sociale, beskæftigelsesmæssige, miljømæssige, sundhedsmæssige eller kulturelle område.

Formålet med Vækstudfordringen er ikke, at din virksomhed skal skabe vækst for vækstens skyld. Formålet er, at væksten skal styrke din virksomheds evne til at levere positive samfundsmæssige resultater.

12. "Hvad kræver det tidsmæssigt af mig og min virksomhed at deltage?"

I første omgang forventer vi, at du:

      • Deltager i pitch-træningsdagen (heldagsevent) og bruger tid på at forberede præsentationer af din virksomhed og jeres planer. I har 5 minutter til præsentationen, så den skal være kort og præcis.
      • Dit tidsforbrug efter pitch-træningsdagen vil afhænge af, om og hvordan din virksomhed kvalificerer sig til videre sparring. Det er op til dig selv, hvor meget du vil engagere dig i de tilbud, du får.

 

Ny runde af Vækstudfordringen: Pitch-træningsdag 5. november
Skal din virksomhed være med i næste runde af Vækstudfordringen? Tilmeldingen til pitch-træningsdag d. 5. november er åben nu.

Husk at ansøge inden 5. oktober.

Læs mere og tilmeld dig her

Sidst opdateret 10/08 2015