Vækstcentrets historie

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder blev sat i verden for at gøre det lettere at være socialøkonomisk virksomhed i Danmark.

Den 4. september 2014 lancerede Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (nu Indenrigs- og Socialministeriet) og Beskæftigelsesministeriet en fælles indsat for socialøkonomiske virksomheder.

Indsatsen skulle styrke samarbejdet mellem de mange aktører – offentlige og private aktører. Og ikke mindst synliggøre området og de vigtige resultater, der skabes dér.

Det førte til oprettelsen af Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder og vidensportalen socialvirksomhed.dk.

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder hørte indtil den 28. juni 2015 under Socialstyrelsen under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvorefter indsatsen for de socialøkonomiske virksomheder blev flyttet til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Vækstcenteret for socialøkonomiske virksomheder lukkede ved udgangen af 2015. I den forbindelse valgte Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder ligeledes at lukke. Det vil fortsat være muligt, at kontakte Erhvervsstyrelsen, for vejledning og rådgivning på tlf. 72 20 00 30 
 

Vækstcentret har arbejdet med at
 

 • Gøre det let for socialøkonomiske virksomheder at få kontakt til og samarbejde med det offentlige. Med andre ord: Skære ned på de administrative byrder.
   
 • Styrke forretningsgrundlaget hos socialøkonomiske virksomheder og iværksættere ved at vejlede om etablering, drift og udvikling af deres socialøkonomiske virksomhed. 
   
 • Tilbyde viden om socialøkonomiske virksomheder til samarbejdspartnere og interessenter i den offentlige, private og frivillige sektor.
   
 • Arbejde strategisk for et bedre samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder. 
   
 • Løbende indsamle og dele viden, blandt andet gennem socialvirksomhed.dk – Vækstcentrets fælles offentlige indgang for og om socialøkonomiske virksomheder.
 • Samarbejde på tværs af det offentlige og private. 
  Vækstcentret har arbejdet tæt sammen med offentlige aktører, der er relevante for området, fx:
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Kommuner
 • Erhvervsservice
 • Jobcentre
 • Regioner
Sidst opdateret 29/01 2018