Hvad gør EU for socialøkonomiske virksomheder?

EU har politisk fokus på socialøkonomiske virksomheder og arbejder på bedre adgang til finansiering, mere synlighed og bedre regulering.

EU-kommissionen har iværksat en omfattende indsats for at styrke socialøkonomiske virksomheder.

The Social Business Initiative, der blev lanceret i 2011 som et samarbejde mellem tre EU-kommissærer, arbejder på tre fronter:

  • Bedre adgang til finansiering: EU-kommissionen har i perioden 2014-2020 afsat 171 millioner euro til programsøjlen 'Microfinance facility and Social Entrepreneurship', der skal bidrage til udviklingen af sociale finansieringsmarkeder og sikre bedre lånemuligheder for sociale virksomheder både i form af risikovillig kapital og i form af mikrokreditter. Desuden arbejder EU-kommissionen på at styrke private investeringer og crowdfunding som kilde til finansiering af socialt entreprenørskab. Samtidig har medlemsstaterne mulighed for, gennem uddelingen af midler fra de regionale strukturfonde og den Europæiske Socialfond, at øremærke penge til udvikling af rammerne for socialøkonomiske virksomheder.
  • Større synlighed: Ligesom den danske regering vil EU gøre socialøkonomiske virksomheder mere synlige. Blandt andet via en online platform, uddannelse af flere sociale entreprenører og hjælp til medlemslandene med at kortlægge og støtte økosystemerne for socialøkonomiske virksomheder.
  • Forbedret regulering: EU arbejder på at styrke brugen af sociale hensyn i offentlige udbud, så nationale og lokale myndigheder bedre kan købe varer og ydelser i virksomheder, der tager et socialt ansvar.

EU arbejder også på at støtte kooperativer som en virksomhedsform, der er særligt velegnet for socialøkonomiske virksomheder.

Sidst opdateret 11/08 2015