Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

På baggrund af bevillingsudløbet for Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder, lukkede Rådet ved udgangen af 2015.

Den danske sektor for socialøkonomiske virksomheder er dynamisk, forskelligartet og under hastig udvikling.

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder blev sat i verden, som en del regeringens indsats for socialøkonomiske virksomheder. Rådet har fulgt den socialøkonomiske sektors udvikling, bidraget til den offentlige debat og været sparringspartner for Vækstcenteret.

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheders har arbejdet for et styrket fokus, der kunne fremme socialøkonomiske virksomheders rammer i Danmark.

Rådet havde til opgave at løbende understøtte og følge implementeringen af det nationale udspil for socialøkonomiske virksomheder.

Rådets opgaver

Rådet havde blandt andet til opgave at:

  • Støtte op om indsatsen for socialøkonomiske virksomheder og fungere som sparringspartner i forhold til Vækstcentret for socialøkonomiske sirksomheders aktiviteter.
  • Følge den socialøkonomiske sektors udvikling og vejlede om, hvordan der bedst støttes op omkring socialøkonomiske virksomheders vilkår.
  • Bidrage til den offentlige debat om socialøkonomiske virksomheder.

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder var uafhængigt af regeringen. Læs alt om de rammer Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder arbejdede ud fra i det nedskrevne kommissorium.

Rådets kommissorium

Rådets medlemmer

Rådet bestod af 9 repræsentanter fra erhvervsorganisationer og civilsamfundet, der alle er væsentlige aktører i det danske samfund. 

Læs mere om rådsmedlemmerne her:

Rådets medlemmer

Rådets årsrapport

Rådets udgav i november 2015 en årsrapport som præsenterer en række forslag til, hvordan feltet af socialøkonomiske virksomheder fremover kan styrkes. Rapporten er opdelt i 5 temaer:

1. Viden og formidling om socialøkonomiske virksomheder
2. Kommunale og private initiativer til støtte for socialøkonomiske virksomheder
3. Kompetenceudvikling af sociale iværksættere/entreprenører
4. Et bæredygtigt socialt investeringsmarked
5. Måling af social værdi.

Læs Rådets årsrapport her:

Rådets årsrapport

Sidst opdateret 18/01 2016