Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår – men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte eller finde svar på udfordringer som miljø og sundhed. Så har du en socialøkonomisk virksomhed.

Socialøkonomiske virksomheder er en relativ ny og anderledes virksomhedsform.

Den adskiller sig fra fx frivilligt arbejde ved at sælge produkter og serviceydelser til det offentlige, andre virksomheder eller private forbrugere.

Måske du har købt honning fra Bybi eller en håndtrukket børste fra Blindes Arbejde

Den danske regerings definition på socialøkonomiske virksomheder

'En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål'.

En socialøkonomisk virksomhed bruger samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. De har samme ønske om at tjene penge og samme forventninger til medarbejderne.

Der er dog forskelle.

Typer af socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder ser udsatte som en ressource

En socialøkonomisk virksomhed bliver ofte grundlagt af ildsjæle og iværksættere, der ser et socialt eller samfundsmæssigt problem. 

De bruger størstedelen af deres indtjening og overskud på at hjælpe både på et menneskeligt og et samfundsmæssigt plan inden for bl.a.

  • Sociale forhold og beskæftigelse
  • Miljø og sundhed
  • Kultur

Skaber arbejdspladser og velfærd
Ved at tænke innovativt kan socialøkonomiske virksomheder tilbyde anderledes arbejdspladser. De ser socialt udsatte som ressourcer, der kan bidrage aktivt til samfundet.

Socialøkonomiske virksomheder skaber også mere velfærd og udvikler svar på de udfordringer, vores samfund står over for.

Fx ved at:

  • Forebygge sygdom
  • Modvirke social eksklusion
  • Udvikle løsninger, der beskytter miljøe

Om ordet udsatte

Her på sitet bruger vi ordet ’udsatte’ som en paraplybetegnelse for borgere, der på grund af sociale problemer - fx misbrug eller hjemløshed - eller fysiske og psykiske handicap har svært ved at få et almindeligt arbejde.
Sidst opdateret 11/08 2015