5 kriterier, der afgør, om en virksomhed er socialøkonomisk

En virksomhed skal opfylde 5 kriterier for at leve op til regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed.
 1. Socialt formål
  Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.
   
 2. Væsentlig erhvervsdrift
  Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
   
 3. Uafhængighed af det offentlige
  Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
   
 4. Inddragende og ansvarlig ledelse
  Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse. 
   
 5. Social overskudshåndtering
  Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

Kriterierne er yderligere uddybet under 'kan jeg blive registreret?'.

Registrering af socialøkonomiske virksomheder

Opfyldelse af de 5 kriterier er betingelsen for, at en virksomhed kan opnå retten til at kalde sig for en 'registreret socialøkonomisk virksomhed'.

Den danske regering har i 2014 vedtaget registreringsordningen - den første af sin slags i Europa - ved lov.

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder træder i kraft fra begyndelsen af 2015.

Betingelserne for at blive registreret socialøkonomisk virksomhed fremgår af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kap. 2, § 5.

Sidst opdateret 11/09 2014