Typer af socialøkonomiske virksomheder

For nogle socialøkonomiske virksomheder er målet at skaffe socialt udsatte i arbejde. For andre er drivkraften at arbejde med projekter, der gavner samfundet mere bredt.

Man kan i grove træk tale om 2 typer af socialøkonomiske virksomheder:

  • Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med en målgruppe
  • Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe/sag
Grænsen mellem de 2 socialøkonomiske virksomhedstyper er dog flydende.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår – men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte eller finde svar på udfordringer som miljø og sundhed. Så har du en socialøkonomisk virksomhed.
 

Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med en målgruppe

Beskæftigelsesmæssigt formål: her er målet at hjælpe udsatte ind på arbejdsmarkedet med: fx

  • Undervisning/uddannelse
  • Kompetenceudvikling
  • Jobtræning 
  • Helt regulære jobs, hvor fx hjemløse, mennesker med funktionsnedsættelser eller en kriminel fortid finder livsglæde og større selvværd ved at kunne forsørge sig selv.
Hvad er succeskriteriet?
For nogle ender et forløb i en socialøkonomisk virksomhed med solstrålehistorier. De ender med at arbejde på almindelige vilkår i virksomheden, som en helt 'almindelig' ansat - eller de søger videre ud i ’almindelige’ virksomheder og klarer sig på lige fod med kollegerne.
 

For andre er succeskriteriet ikke et ’almindeligt’ job nu og her, men at komme det nogle skridt nærmere.

Fx ved at gennemføre et forløb i en socialøkonomisk virksomhed, mens man modtager en social ydelse.

Det vigtigste er, at personen rykker sig personligt og fagligt.

Skaber socialøkonomiske virksomheder værdi?

Virksomheder, der arbejder for en målgruppe eller sag

Denne type socialøkonomisk virksomhed arbejder for at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller en sag, der gavner samfundet.

Det kan være gennem virksomhedens aktiviteter, produkter, serviceydelser eller sociale overskudshåndtering.

Her er formålene:

  • Socialt: Fx støtte til stofmisbrugere, utilpassede børn og unge, forebyggelse af kriminalitet og international udvikling.
  • Sundhed: Fx pleje og støtte til grupper med fysiske og psykiske lidelser, patientorganisationer og almen oplysning til offentligheden.
  • Miljø: Fx oplysning om økologi, klima og genbrug 
  • Kultur: Fx fremme af kunst og kultur
Sidst opdateret 11/08 2015