Skaber socialøkonomiske virksomheder værdi?

Ja, er det korte svar. Fx når biavl og produktion af honning forbedrer bymiljøet og skaber arbejdspladser for hjemløse, der får en plads i samfundet.

Socialøkonomiske virksomheder skaber ikke altid økonomisk vækst i snæver forstand, men giver vigtige svar på samfundets store udfordringer.

Fx når mennesker, der ellers har været på passiv forsørgelse, får et aktivt arbejdsliv og kommer et skridt nærmere et ’almindeligt arbejde’. 

Eller når en ansat med autisme ender med at blive en af virksomhedens vigtigste ressourcer.

De ansattes særlige evner bliver til vigtige ressourcer i de socialøkonomiske virksomheders forretningskoncept.

Det har værdi for det enkelte menneske – og for samfundet.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Hvorfor er der brug for socialøkonomiske virksomheder?

Samfundet står over for udfordringer som lav vækst, og hvordan vi passer på miljøet.

Et stort antal mennesker står på kanten af arbejdsmarkedet. Måske er de faldet helt ud.

Danske erfaringer viser, at veldrevne socialøkonomiske virksomheder kan være et vigtigt værktøj til at håndtere udfordringerne. 

Den socialøkonomiske virksomhedsform inspirerer også traditionelle virksomheder til at tænke i sociale forandringer.

Hvad kan socialøkonomiske virksomheder gøre for lokalsamfundet?

Mange kommuner fremhæver, at socialøkonomiske virksomheder skaber merværdi i form af:

  • Styrket medborgerskab og sammenhængskraft på tværs af byen
  • Nye og innovative løsninger på velfærdsproblemer 
  • Velfærd
  • Job til udsatte

Også på kulturområdet er der mange gode eksempler på socialøkonomiske virksomheder med særlig evne til at mobilisere frivillige fx Roskilde Festivalen eller Muskelsvindfonden.

Andre fordele for kommunerne:

  • Socialøkonomiske virksomheder kan tilbyde andre typer beskæftigelse, tilbud og aktiviteter end kommunens egne på grund af deres viden og kontakt til specifikke målgrupper og den lokale forankring.
     
  • Sociale opgaver, der normalt bliver finansieret af kommunekassen, kan nu løses af private virksomheder.

Kilde: Notat fra Cabi (Netværks- og Videnshus for socialt ansvar)  - pdf


Mere viden 
 

Undersøgelse fra SFI (Det Nationale Forskningscenter For Velfærd) viser, at virksomheder, der har haft kollegaer med et handicap, generelt er mere positive over for kollegaer med nedsat arbejdsevne (pdf)

 

Sidst opdateret 31/08 2014