Sådan indberetter du løbende for at forblive registreret

Når du er blevet registreret som socialøkonomisk virksomhed, skal du hvert år indsende årsrapport og nogle få ekstra oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Det skal sikre kvalitet og gennemsigtighed.

Som registreret socialøkonomisk virksomhed skal du hvert år indsende din årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Årsrapporten skal som minimum leve op til ’regnskabsklasse B’, med mindre din virksomhed af andre grunde skal leve op til en højere regnskabsklasse.

Læs mere om erhvervsstyrelsens krav til virksomheders årsrapport.

Årsrapporten vil blive offentligt tilgængelig for at sikre, at alle interesserede kan se, at du lever op til lovens krav.

Ekstra dokumentation

Udover årsrapporten skal du indsende nogle ekstra oplysninger. De kan enten stå i rapporten eller vedlægges som bilag.

  1. Løn givet til nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen. Ledelsen er dem, der dagligt leder din virksomhed. Det vil sige direktøren/direktørerne, bestyrelsen eller tilsynsrådet og virksomhedens ejere, hvis de får løn.
  2. De aftaler, der er indgået med ’nærtstående parter’. ’Nærtstående parter’ er blandt andet medlemmer af ledelsen og deres nære familiemedlemmer, moder- og datterselskaber.
  3. Likvide midler og aktiver, der udloddes eller uddeles fra virksomheden. Hvis penge eller andre midler uddeles, skal man redegøre for dette.
  4. En redegørelse for, hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, er uafhængig af det offentlige, og hvordan den er inddragende og ansvarlig i sit virke.

Hold dine oplysninger opdaterede

Du er forpligtet til at holde de oplysninger, du har indgivet ved din registrering opdaterede.

Hvis der sker ændringer, skal disse indberettes inden for 14 dage.

Læs mere om at holde dine oplysninger opdaterede.

Udbetaling af udbytte

Hvis din virksomhed udbetaler udbytte, skal den overholde lovens § 5 stk. 2 om social håndtering af udbytte.

Du skal redegøre for, hvor meget den enkelte investor får i rente af de penge, vedkommende har investeret.

Det gør du ved at indsende en beregning, der viser, hvor meget hver enkelt investor får i rente for sine penge for de år, der udbetales udbytte for.

Når der åbnes for registrering, vil du få en detaljeret vejledning til, hvordan du laver denne beregning.

Læs mere om social håndtering af overskud.

Sidst opdateret 08/05 2015