Hold dine oplysninger opdaterede

Når du er blevet registreret som socialøkonomisk virksomhed, er din ledelse forpligtet til at holde øje med, at der fortsat er grundlag for at være registreret.

Når du først er registreret socialøkonomisk virksomhed, har du pligt til fortsat at overholde Loven om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Kan du ikke længere det, skal du afregistrere din virksomhed.

Sker der en ændring i måden, du driver virksomhed på, skal du huske at give besked inden for 14 dage.

Indberetningen kommer til at foregå online. Når der åbnes for registrering i 2015, får du en mere detaljeret vejledning til, hvad du skal sende ind.

Ledelsen har ansvar for korrekte oplysninger

Det er virksomhedens ’centrale ledelsesorgan’, der er ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte, og at virksomheden overholder lovens krav.

Det centrale ledelsesorgan er virksomhedens bestyrelse, hvis der er én. Ellers er det direktøren.

Det centrale ledelsesorgan skal også sikre, at ingen får mere i løn, end hvad der er normalt for stillingen. Det følger af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kapitel 3, § 7.

Det er for at sikre, at man ikke på den måde ’omgår’ kravet om social håndtering af overskud.

Opløsning af virksomhed

Hvis du opløser din virksomhed, skal et eventuelt overskud anvendes efter reglerne om social håndtering af overskud. Det samme gælder, hvis virksomheden ’køber ejerne ud’, eksempelvis ved at købe aktier tilbage.

Hvis du afregistrerer virksomheden, er du stadig forpligtet til at bruge det overskud, der er tjent, imens virksomheden var registreret, på sociale formål.

Vær opmærksom på, at det jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kap. 7, § 17 kan straffes med bøde at overtræde reglerne om social håndtering af overskud.

Sidst opdateret 01/09 2014